[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۵۹ - بیست و هفتم رمضان ۱۴۰۰

[شماره:] ۱۰۶۴

[صفحه:] ۱۴

 

تعریفی برای دین

مطلب منتشر نشده‌ای از: شهید دکتر علی شریعتی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در سال ۱۳۴۷ برای جلوگیری از اظهارنظری که میخواستم در پرونده مربوط به ساختمان مجلس سنا (ساختمانی که فعلاً مجلس شورای اسلامی در آن تشکیل میشود) بکنم و تخلفات قضات آنرا بنویسم مرا از دادسرای انتظامی قضات به اداره حقوقی وزارت دادگستری تبعید کردند...

...در اداره حقوقی کار ما اظهارنظر نسبت به مسائل قضائی، یا مسائلی دیگر که با آن ارتباط داشت بود. در اسفند ۱۳۵۱ دو متن از سازمان ملل فرستاده شده بود که دولتها نسبت به آن اظهارنظر کنند تا نظرهای واصله و نمودار تحلیلی آنها در دوره بیست و هشتم به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم شود و مآلاً به تصویب برسد...

...پس از وصول متنها به وزارت دادگستری از طرف اداره حقوقی اظهارنظر نسبت به آن به من رجوع گردید. پس از مطالعه متوجه شدم «اگر چنین متنی در سازمان ملل تصویب شود فرقه گمراهی که در این کشور است از آن بهره‌برداری خواهد کرد. گروهی که ظاهراً مذهبی است ولی در واقع سیاسی بوده و پرداخته دست بیگانگان است و از طرف دیگر مخالفت با اعلامیه‌ای که بعنوان آزادی مذهب است بازتاب خوبی ندارد.

بنابراین باید بگونه ای جواب داده شود که هم با اصل فکر مخالفت نگردد و از طرف دیگر در این کشور باعث آزادی و تبلیغ فرقه‌ای خاص نگردد و بسیاری از کشورهای دیگر نیز احتمالاً همین معنی را در نظر داشتند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]