[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

[تاریخ:] ۱۴ خرداد ۱۳۹۵

 

علي مطهري: بهائيت حق تبليغ در نظام اسلامي ندارد

اصفهان – ايرنا – علي مطهري نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: بهائيت يك فرقه خرافي است كه توسط استعمار بوجود آمده است و بر آمده از فكر و انديشه نيست و لذا حق آزادي تبليغ ندارد

به گزارش ايرنا، مطهري عصر پنجشنبه درمناظره 'حدود آزادي بيان و انديشه درانقلاب اسلامي' با بيان اينكه هر استعداد انساني منشاء يك حق است، افزود: استعداد تفكر منشاء حق آزادي، استعداد يادگيري منشاء حق تحصيل، ميل به جنس مخالف منشاء حق ازدواج، قوه ابتكار منشاء حق فن و صنعتگري و زيبا دوستي منشاء هنر، است.

وي با بيان اينكه برخي امور در انسان اجبار بردار نيست، ادامه داد: ايمان، اخلاقيات، رشد اجتماعي، حق انتخاب و رشد فكري از اين دسته است هر چند برخي امورمانند رشد اجتماعي نياز به مراقبت دارد ولي بالندگي و نهادينه شدن اين امر منوط به آزادي و حق انتخاب افراد است.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تعيين وكيل ولو اينكه فرد صالحي باشد قوه تعقل مردم را رشد نمي دهد، گفت: اگرعده اي گمان كنند فلان مساله به صلاح مردم نيست و مثلا صلاح مردم در اين است كه فلان دسته راي نياورند ذهن مردم تمرين نمي كند و رشد و بالندگي در امر انتخاب پديد نمي آيد.

وي تصريح كرد: كسي كه در رسيدن به حق دچار شك و ترديد مي شود از نظر اسلام مرتكب گناهي نشده است زيرا ايمان مافوق شك ارزشمندتر از ايمان مادون شك است و ازهمين رو بوده است كه در سيره امامان شيعه مناظرات متعددي بين ديدگاهاي مختلف و حتي مخالفان برگزار مي شده است.

مطهري با بيان اينكه عقيده از تفكر متفاوت است، افزود: اسلام با آزادي تفكر موافق است ولي با آزادي عقيده موافق نيست چرا كه هرعقيده اي منشاء فكر و عقلانيت ندارد و بسياري از عقايد برگرفته از تعصبات، راه آبا و اجداد و خرافه گرايي است و از همين رو اسلام با اين دسته ازعقايد مبارزه كرده است و آنها را زنجيري بر دست و پاي بشر مي داند.

وي تصريح كرد: راه تفكر باز است و آزادي تفكر وجود دارد و حتي افراد مي توانند آزادي بيان داشته باشند به شرطي كه در بيان تفكر خود بدون فريب و نفاق، با پرچم مكتب فكري خود به بيان فكر خود بپردازند نه اينكه پرچم اسلام را بلند كنند و در لواي آن انديشه ديگري مثل كمونيست را مطرح كنند.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: غرب بر خلاف اسلام مي گويد، آزادي عقيده را مطرح مي كند و رسيدن به اين نقطه ناشي از افراط گرايي كليساي قرون وسطي و شخصي دانستن دين است.

وي اظهار كرد: غرب بر خلاف اسلام آزادي فرد را تا جايي مي داند كه فقط به ديگران ضرر نزند، درحاليكه اسلام آزادي فرد را تا جايي مي داند كه به جامعه، خود و آيندگان ضرر نزند و لذا مصلحت خود فرد، جامعه و آيندگان محدوديت هايي براي آزادي فرد به وجود مي آورد.

مطهري اظهار كرد: آزادي بيان در اسلام وجود دارد و هر مكتبي در حكومت اسلامي مي تواند به بيان انديشه خود بپردازند و اين آزادي تا جايي كه منجر به اقدام عملي عليه اسلام نشود، ادامه خواهد داشت.

وي گفت: هرعقيده اي اگر ناشي از فكر باشد آزادي بيان دارد و تنها مرز آزادي بيان اقدام عملي و مسلحانه عليه حكومت اسلامي است و تا جايي كه صرف اظهار نظر است، هر كس حق دارد نظر خود را بيان كند.

وي ادامه داد: حكم ارتداد نيز زماني اجرا مي شود كه فردي مرتد شود و براي اين امر تبليغ كند و آزادي تبليغ در اسلام وجود ندارد.

مطهري در بخشي ديگر ازاين مناظره درخصوص ابطال منتخب پنجم حوزه انتخابيه اصفهان گفت: اگر قرار است كسي حذف شود، نمايندگان ملت مي توانند اين كار را انجام دهند.

مناظره 'حدود آزادي بيان و انديشه در انقلاب اسلامي' با حضور 'علي مطهري' فرزند شهيد مطهري و نايب رييس مجلس و 'محمد حسين قديري ابيانه' پژوهشگر و سفير سابق ايران در كشورهاي اروپايي توسط 'مجمع فرهنگي تحقيقاتي بينش مطهر اصفهان' برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]