[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] روزنامۀ کیهان

[تاریخ:] ۲۶ مرداد ۱۳۸۷

 

علي كشتگر: ما گروه هاي اپوزيسيون همه بهايي هستيم!

عضو گروهك ورشكسته فدائيان خلق از شيرين عبادي به خاطر اينكه بهائي بودن را فحش تلقي كرده و از بهايي بودن برائت جسته، انتقاد كرد.

علي كشتگر كه سالهاست از كشور گريخته و از حاشيه گود دستور «لنگش كن!» مي دهد، طي مقاله اي در سايت لائيك گويانيوز بي آنكه به سوابق مزدوري و خيانت سران فرقه بهائيت به كشور اشاره كند، اذعان كرد «فعالان و نهادهاي مدني مدافع حقوق بشر در ايران وقتي نوبت به دفاع از بهائيان مي رسد، سكوت مي كنند يا آن چنان كه بايد خود را درگير نمي كنند. در جريان اخير هم خانم عبادي دفاع از زندانيان بهايي را قبول كرد اما متاسفانه واكنش وي به شايعه گرايش دخترش به بهائيت چنان بود كه گويي ايشان بهايي بودن يا بهايي شدن را ننگ تلقي مي كند و اين نسبت را به دختر خود با فحش برابر مي داند».

وي خواستار آن شد كه جريان هاي اپوزيسيون در دفاع از بهائيت اعلام كنند «ما بهايي هستيم». البته از يك ماركسيست سابقاً چپ جديداً آمريكايي و ليبرال شده، در خدمت بهائيان در آمدن چندان عجيب نيست مخصوصا آن كه خبرهاي موثقي از كمك اسرائيل به گروه هاي اپوزيسيون مدعي چپ گرايي حكايت مي كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]