[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی درج شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] تهران تایمز

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۹ جون ۱۹۸۳ – ۸ تیرماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۷۸ - جلد ۵

 

گزارش سازمان ملل موقعیت حقیقی ایران را برملا می‌سازد

یزد (ایرنا) – دیروز علی اکبر ولایتی وزیر خارجه گفت ...

او درباره تبلیغاتی که از جانب امپریالیست در مورد بهائیان انجام میگیرد گفت "کافیست گفته شود که رهبر همه این سر و صداها آقای ریگان است. در کشور ما هیچکس بخاطر عقیده بخصوصی تحت فشار و زندان قرار نمی‌گیرد...."