[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۲۳۵۴

۱۶ اسفند  [؟]

اعدلوا هو اقرب للتقوی

آقای حکیمان واقع در خیابان استقلال لوازم التحریر

نظر به اینکه یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران رعایت عدالت و توزیع عادلانه ثروتها میباشد چون شما کارمند باز نشسته هستید و از حقوق باز نشستگی استفاده مینمائید ودر شرایط فعلی مملکت که تعداد زیادی از احاد مردم بیکار میباشند.روا نیست که افراد از دو منبع کسب در آمد کنند.

علیهذا  خواهشمند است " نسبت به ابطال و استرداد پروانه کسب خود به شورای اصناف کرمان اقدام نمائید.

احمد ها دی

[امضا روی مهر]

سرپرست شورای اصناف کرمان

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

توضیح : حقوق باز نشستگی [ناخوانا] نیز قطع کرده اند

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]