[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کار و امور اجتماعی

سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی

استان مازندران

 

شماره ۴۹۴ / الف

تاریخ ١٨ اردیبهشت ۶۱

پیوست ندارد

 

بسمه تعالی

 

مدیره آموزشگاه خیاطی فرهنگ خانم فرزانه بینائی طبق اطلاع واصله چون مشخص شده است که شما گرایش به فرقه بهایت [بهائیت] دارید بنابراین بر اساس دستورالعمل شماره ۱۰۵۴۴ / ف الف [تاریخ:] ٢٣ آذر ۶۰ از این تاریخ اجازه‌نامه شما لغو میگردد% ج

 

محسن پناهی

سرپرست مدیریت آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]