[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

اداره [تفتیش]

دایره -----

 

ل - ۶۵

به تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۱۳

نمره ----- ضمیمه -----

۸۳۱۵ / ۴۲۵۲۱

 

آقای مدیر دبیرستان تربیت بنین

در تعقیب ابلاغ ۴۷۳۸-۳۰۱۰ مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳-اشعار می‌دارد: از قرار اطلاع/ واصل روز پنجشنبه ۱۵ ماه جاری مجدداً بدون هیچ دلیل آن دبیرستان را تعطیل نموده‌اید. چون این اقدام برخلاف مقررات نظامنامه مدارس مورخ ۱۳۰۸ و ماده (۸۳) نظامنامه مورخ ۲۶ آبان ۱۳۱۳ می‌باشد لذا این عمل شما سرپیچی از مقررات تلقی می‌شود علی‌هذا وزارت معارف امتیاز آن مدرسه را که تاریخ ۲۶ خرداد ۱۰ صادرشده است لغو می‌نماید و از این تاریخ حق مفتوح نگاه‌داشتن آن دبیرستان را ندارید.

کفیل وزارت معارف

علی‌اصغر حکمت

محل مهر: (وزارتمعارف و اوقاف و صنایع مستظرفه)

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]