[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

نخست وزیر

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۳۲

شماره: ۲/ ۲۳۰۵۷

پیوست -----

آقای اسداله رمضانی

پاسخ نامه شماره ۶۸ مورخه ۱۹ آبان ۱۳۳۲ دائر بشکایت از لغو امتیاز آموزشگاه اشعار میدارد. بطوریکه از وزارت فرهنگ طی نامه شماره ۱۸۷۴ - ۴۴۱۹۳ مورخه ۲۲ آذر ۱۳۳۲ اطلاع میدهند بعلت تظاهرات خلاف مذهب از داشتن آموزشگاه محروم شده‌اید.

از طرف رئیس کل بازرسی نخست وزیر - سرلشگر گیلانشاه

حسین رامتین

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]