[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] روزنامه کیهان

[تاریخ:] ۲۰ مرداد ۱۳۸۷

 

شيعه اما حامي بهائيان! (خبر ويژه)

شيرين عبادي به رغم انكار بهايي شدن دخترش، بر دفاع از اين فرقه صهيونيستي و انگليس ساخته تأكيد كرد.

در پي انتشار برخي اخبار درباره بهايي شدن دختر شيرين عبادي، مادر خبر بهايي شدن دخترش را كه مقيم كانادا است، تكذيب كرد و به راديو آمريكا گفت: من به شيعه بودن خود و خانواده ام افتخار مي كنم.

عبادي همچنين درباره وكالت ۷ تن از سران بهايي متهم به جاسوسي كه در بازداشت به سر مي برند مدعي شد من هميشه از متهمان سياسي دفاع مي كنم. من افتخار مي كنم به شيعه بودن اما از بهائيان دفاع مي كنم براي اينكه آنها حق دفاع دارند.

اين ادعاي دوگانه در حالي مطرح مي شود كه عقايد انحرافي بهائيت در تقابل كامل با اعتقادات ديني شيعه است و معلوم نيست چگونه مي توان هم شيعه بود و هم از اعضاي فرقه اي ضداسلامي- به بهانه وكالت- دفاع كرد همچنان كه دفاع نامبرده از هركس كه عليه نظام شيعي و مردمي جمهوري اسلامي اقدام مي كند جاي پرسش دارد.

چند روز پيش مركز بهائيان موسوم به بيت العدل با انتشار گزارشي، از اقدامات عبادي تقدير كرد و «حسن نيت، صداقت و شجاعت»! وي را ستود چرا كه عبادي با برپايي كنفرانسي خواستار به رسميت شناخته شدن حقوق بهائيان شده بود.

گفتني است راديو آمريكا، از روزنامه كيهان به عنوان روزنامه اي كه خبر بهايي شدن دختر شيرين عبادي را نقل كرده است ياد كرد و حال آن كه كيهان به علت ترديد در موثق بودن خبر مزبور از نقل و درج آن خودداري كرده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]