[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان هوائی

[تاریخ:] چهارشنبه ٢۴ مهر ١٣٧٠ – ١۶ اکتبر ١٩٩١

[شماره:] ٩۵٢

[صفحه:] ۵

 

تحرکات مخرب فرقههای سیاسی وهابی و بهایی، پاکستان را با بحران تازهای مواجه کرد

یک هیئت بهایی به منظور گسترش فعالیت و برپایی مرکزی در پاکستان با وزیر مشاور در امور اقلیتهای پاکستان دیدار و گفتگو کرد

...فعالیت فرقه بهایی برای جذب نیرو در پاکستان

یک هیئت ١٠ نفره از بهائیان پاکستان و کانادا با «پیتر جان سهوترا» وزیر مشاور در امور اقلیتهای دولت نوازشریف دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از اسلامآباد، بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی، مقام پاکستانی در این دیدار گفته است که دولت پاکستان حقوق اقلیتها را محترم شمرده و برای آنان حقوق مساوی با سایرین قائل است.

سخنگوی نمایندگان بهائیها نیز از وزیر مشاور در امور اقلیتهای دولت پاکستان تشکر کرده و گفته است که جامعه بهائیها در پاکستان با اخلاص برای رفاه و پیشرفت کشور فعالیت میکنند.

آماری از تعداد بهائیها در پاکستان در دست نیست، اما دولت این کشور بهائیها را به عنوان یک اقلیت قبول دارد و حقوقی مساوی سایر شهروندان پاکستانی را برای آنان قائل است.

به گفته منابع مطلع، بهائیها در پاکستان آزادانه فعالیت دارند و برای جذب نیرو و ایجاد یک مرکز نظیر آنچه در اسرائیل تأسیس کردهاند، تلاش میکنند...

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]