[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان هوائی

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۷۲ - ۱۶ فوریه ۱۹۹۴

[شماره:] ۱۰۷۰

[صفحه:] ۲۶

 

تقویت فرقه…

... در باره میزان خباثت یا ساده لوحی مستتر در «عرایض» آخوندهای درباری، که دقیقا در راستای ترویج یک «اسلام آمریکایی» میباشد، سخن نمیگوییم و توجه خواننده را به خاطرات ارتشبد فردوست در پیرامون نقشه شاپور ریپورتر، عامل امپراطوری صهیونیستی روچیلدها و برجستگان بهائیت چون سپهبد عبدالکریم ایادی و سپهبد اسدالله صنیعی در دربار پهلوی جلب میکنیم. به هر صورت، پیشنهادات فوق به اطلاع هویدا رسید و در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۴۳ دفتر روابط عمومی ساواک به ریاست ساواک تهران چنین گزارش داد:

«محترماً در اجرای اوامر تیمسار ریاست ساواک، ساعت ۹ صبح ۲۲ بهمن ۱۳۴۳ در دفتر نخست وزیری حاضر، آقای هویدا مراتبی از وضعیت حاضره روحانیون پرسش، که به معظم له پاسخ داده شد: در حال حاضر وضعیت از هر حیث رضایت‌ بخش و کمال آرامش برقرار می‌باشد لیکن در باطن مخالفین ساکت ننشسته و به انواع و اقسام سمپاشیها مشغول، کما این که جنابعالی را به مردم بهایی معرفی مینمایند و مدعیند که مرحوم حسین [؟!] عینالملک پدر شما از مبلغین بنام بهایی بوده و اضافه مینمایند قرآنی را که آقای هویدا در قبر مرحوم منصور گذاردند بر حسب خواسته بهائیان و بر خلف مذهب اسلام بوده و از این‌ رو یک عده روحانی و وعاظ موافق اظهار نظر مینمایند با توجه به اینکه میدانیم آقای هویدا بهایی نیستند ولی برای خنثی کردن اقدام و اظهارات مخالفین خیلی بجا است که آقای نخست وزیر مراتب زیر را به تواتر اجرا نمایند: ...

٣- تلویزیون که منبع مهم تبلیغات میباشد و به وسیله یک عده بهایی اداره میشود از ید آنها خارج و به وسیله اداره تبلیغات وزارت اطلاعات و کارمندان غیر بهایی اداره شود.

۴- از نزدیکی با بهاییان و استخدام آنها در وزارتخانهها خودداری نمایند کما این که انتصاب آقای مبشر (معاون ثابت پاسال و رئیس تلویزیون) در وزارت فرهنگ به سمت مدیر کلی یکی از اشتباهات دولت منصور بود و به علاوه مخالفین به مردم گفته و می‌گویند که بهایی‌ها ایادی صهیونیست و اسرائیل یگانه دشمن اسلام در ایران میباشند.

...

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]