[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان هوائی

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۳۷۲ – ۱ دسامبر ۱۹۹۳

[شماره:] ۱۰۵۹

صفحه: ۹

 

آیت‌الله یزدی در خطبه‌های نماز جمعه تهران:

... رئیس قوه قضاییه در زمینه ادعای نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران گفت: طبق قانون اساسی اقلیتهای مذهبی در ایران از احترام خاصی برخوردارند. ولی این نکته به معنی آن نیست کسانی که پیغمبر یا فرستاده الهی ندارند، ادعا کنند به عنوان یک اقلیت مذهبی می‌خواهند در ایران فعالیت کنند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]