[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان چاپ لندن

[شماره:] ۱۲۳۱۴

[صفحه:] ۳

 

قانون ثبت احوال تغییر کرد

در شناسنامه‌های جدید نباید اسامی افراد با فرهنگ اسلامی مغایر باشد

مجلس لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون ثبت احوال را تصویب کرد

... تبصره ۳ – انتخاب نام در مورد اقلیت‌های دینی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

تبصره ۴ – در اسناد سجلی اقلیت‌های دینی کشور نوع دین آنان قید می‌شود.

... تبصره ۶ – مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر بدین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می‌شود...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]