[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

[یادداشت دستنویسی درپایین مقاله]

[روزنامه] کیهان شماره ۱۲۳۱۴ صفحه ۳

نقل از کیهان چاپ لندن

 

قانون ثبت احوال تغییر کرد

در شناسنامه‌های جدید نباید اسامی افراد با فرهنگ اسلامی مغایر باشد

 

مجلس لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون ثبت احوال را تصویب کرد

... تبصره ۳ – انتخاب نام در مورد اقلیت‌های دینی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

تبصره ۴ – در اسناد سجلی اقلیت‌های دینی کشور نوع دین آنان قید می‌شود.

... تبصره ۶ – مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر بدین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می‌شود...

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]