[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] روزنامۀ کیهان

[تاریخ:] ۲۹ مرداد ۱۳۸۷

 

(خبر ويژه)

بهائيان، مسلمان شدند و شيرين عبادي حجت خدا

شيرين عبادي در جلسه مطبوعاتي روز دوشنبه كانون غيرقانوني مدافعان حقوق بشر طي اقدامي عجيب بهائيان را كه دنباله روي پيامبري جعلي و ساخته استعمار انگليس هستند، به عنوان «مسلمان» و پيرو حضرت رسول اكرم(ص) معرفي كرد!

به گزارش ايرنا وي در اين جلسه از شكايت هاي زنجيره اي خود عليه كيهان و ايرنا نيز خبر داد و گفت: به دليل اقدام روزنامه كيهان و خبرگزاري ايرنا در انتشار اخبار حمايت بهائيان مستقر در اسرائيل از اينجانب و كانون مدافعان حقوق بشر، عليه روزنامه كيهان و همچنين خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران اقامه دعوي كرده ام.

در ادامه جلسه فردي به نام «هادي اسماعيل زاده» كه خود را حقوقدان و وكيل سران ضدانقلاب معرفي كرد نیز در این نشست از اقدامات خود براي دفاع از آدمكش ملحدي نظير تقي شهرام كه مبارزاني نظير مجيد شريف واقفي و مرتضي صمديه لباف را به شهادت رسانده بود دفاع كرد و ضمن آنكه از تروريستهايي نظير «تقي شهرام» و «سعيد سلطانپور» به عنوان متهمين عقيدتي-سياسي نام مي برد(!) اظهار داشت: ماموريت كانون مدافعان حقوق بشر همانگونه كه خانم شيرين عبادي گفتند اول بايد دفاع از متهمان عقيدتي و سياسي باشد.

وكيل تقي شهرام سپس با انتقاد از اطلاع رساني ايرنا درخصوص فعاليت بهائيت در ايران گفت: خبرگزاري رسمي يك كشور اعلام كرد كه دختر خانم عبادي بهايي شده است. فرض محال كه محال نيست، به ايرنا چه ربطي دارد كه دختر شيرين عبادي بهائي است!

در حاشيه اين جلسه، ابراهيم يزدي رئيس گروهك نهضت آزادي ادعا كرد: شيرين عبادي يكي از حجت هاي خدا بر روي زمين است(!)

...

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]