[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] پنج‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۶۱- ۲۲ شوال ۱۴۰۲

[شماره:] ۱۱۶۴۹

[صفحه:] ۱

 

گزارش خبرنگار کیهان از دهلی‌نو در مورد دیدار و مذاکرات رئیس مجلس و هیأت همراه

هیأت ایرانی در دیدارهای خود در هند موضع خود را در قبال جنگ ایران و عراق و هفتمین اجلاس جنبش غیر متعهدها را روشن کردند. دو طرف همچنین بر لزوم همکاری بیشتر خود تأکید ورزیدند، تا بتوانند به این ترتیب با طرح دخالت قدرت‌های بزرگ در امور داخلی کشورهای جهان سوم مقابله کنند. هیأت ایرانی بیشتر مایل به همکاری استراتژیک بین دو کشور بود...

...حجت‌الاسلام رفسنجانی در پارلمان در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان در مورد آزادی اقلیت‌های مذهبی در ایران گفت: تمام اقلیت‌های ایران به جز بهائی از حقوق مساوی برخوردار هستند، و ازنظر دولت ایران فرقه بهایی جزء اقلیت مذهبی محسوب نمی‌شود. این فرقه نتیجه استعمار انگلیس است و کار بهائی ها در ایران جاسوسی علیه جمهوری اسلامی بوده است.

در مورد سایر اقلیت‌ها آقای هاشمی گفتند آنها در مورد مذهب و انجام اعمال مذهبی خود کاملاً آزاد هستند. آنها کلیسا، مدرسه، قبرستان، روزنامه از آن خود دارند. یکی از اعضای پارلمان از آقای رفسنجانی در مورد آزادی وسایل ارتباط‌جمعی سؤال کرد که ایشان پاسخ دادند: تمام احزاب سیاسی آزاد به انتشار نشریه خود هستند البته در صورتی که قانون مملکتی را رعایت نمایند. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]