[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[بر‌گرفته از سایت:] روزنامۀ کیهان

[تاریخ:] ۲۱ شهريور ۱۳۸۹

 

اعتراف صريح زهرا رهنورد به ائتلاف با منافقين و بهایی‌ها

همسر يكی از بازيگران فتنه حضور عناصر ضد دين و لائيك در فتنه سبز را تأييد كرد.

زهرا رهنورد كه خود به بهانه ادعای فمينيستی با برخي از اين عناصر مرتبط است در گفت‌وگو با سايت جرس تأييد كرد عناصر لائيك و ضد انقلاب در جريان متبوع وی حضور دارند.

جرس از وی پرسيد «شما بارها تأكيد کرده‌اید متكثر بودن جنبش را نقطه قوت آن می‌دانید. سؤال اين است كه فصل مشترك ميان گروه‌های مختلف اصلاح طلب و جنبش داخل كشور با برخي گروه های اپوزيسيون ديگری كه باوری به چهارچوب‌های نظام و قانون اساسی و حتی دين ندارند، در كجاست؟» رهنورد در پاسخ گفت: در اين شكی نيست كه تكثر و تنوع مهمترين شاخصه جنبش سبز است. در دل جنبش از آدم‌های صد درصد مذهبی وجود دارد تا كسانی كه به لحاظ اعتقادات مذهبی ضعيف و يا حتی لائيك هستند. با صداقت جور درنمی‌آید كه حضور اين افراد در جنبش سبز را انكار كرد. اما كف خواسته‌های همه نيروها و چهره‌های متفاوت با جنبش، آزادی، دموكراسی و احترام به حقوق شهروندی است. با واقعيت جنبش هم جور درنمی‌آید كه همه را وادار كنيم كه مثل هم فكر كنند.
وی توضيح نداد كه «سقف» خواسته‌های مشترك آنها با جریان‌های ضد دين و ضد قانون اساسي كدام است؟ وی از طريق شبكه بی بی سی يكی از آغازكنندگان پروژه آمريكايی - انگليسی القای تقلب در انتخابات بود.

اذعان رهنورد به همراهی جریان‌های لائيك و معارض با قانون اساسی و دين در حالی است كه موسوی در طول حوادث يك سال گذشته خود يكي از مهره‌های جریان‌های ضد انقلاب در زمينه قانون شكنی، برپايی آشوب، حمايت از تروریست‌ها و محاربين، و حرمت‌شکنی علنی عليه قانون اساسی، انقلاب اسلامی، حضرت امام و عاشورای حسينی بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]