[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] روزنامۀ کیهان

[تاریخ:] ۱۹ دی ۱۳۸۶

 

بهائيان در عصر پهلوي ها

پيام بوش به بزرگداشت بهاء

احمد اللهياري

طي اين سالها بهائيان گريخته از ايران از هر فرصتي براي واردكردن ضربه به نظام اسلامي و به شكست كشاندن آن استفاده كردند و در اين راه سرمايه گذاري هاي كلاني كردند.

به طور كلي جمعي از بهائيان تا سال ۱۳۶۲ به طور كاملاً مخفيانه به فعاليت تشكيلاتي خود در ايران ادامه مي دادند. اما پس از اينكه در اين سال با دستگيري تعدادي از آنان و افشاي عملكرد جاسوسي آنان براي بيگانگان، دادستاني كل كشور به طور رسمي هرگونه فعاليت حزبي، تشكيلاتي بهائيت در ايران را ممنوع اعلام كرد، «محفل روحاني ملي بهائيان ايران» كه جامعه بهائيان ايران را تحت پوشش تشكيلاتي داشت، با انتشار اعلاميه هشت صفحه اي علي الظاهر اعلام انحلال نمود.

اما اين اعلام انحلال تنها برروي كاغذ و با هدف فريب افكارعمومي انجام شد. زيرا از آن زمان تاكنون فرقه ضاله بهائيت با حمايت محافل غربي از بيرون و درون به طور مداوم در انديشه ضربه زدن به جمهوري اسلامي است. سران اين فرقه به پخش شايعات روي آوردند و از ايران به مجامع جهاني شكايت بردندو دولت هاي غربي با به كار گرفتن رسانه هاي خود با آنها همصدايي كرد و افرادي چون گاليندوپل و كاپيتورن به عنوان نمايندگان «حقوق بشر» سازمان ملل متحد اعلام داشتند كه بهائيان در ايران مورد آزار قرار مي گيرند. آنان اعدام چند نفر مجرم بهايي نظير هويدا در آغاز انقلاب را مستمسك قرار دادند؛ اما هرگز به مخاطبين خود وافكارعمومي جهان نگفتند كه بهائياني در ايران بازداشت يا اعدام شدند كه جنايات و فعاليت جاسوسي آنها و نيز تلاش آنان براي حيف و ميل اموال مسلمين و سرازيركردن بيت المال به جيب صهيونيست ها محرز شده بود.

البته تمام اين مظلوم نمايي ها در حالي است كه به اعتراف خود آمريكايي ها در اسناد به دست آمده، در دوران انقلاب كه اوج هرج و مرج و مخالف آزاري در هر انقلابي است، مردم مسلمان با وجود اطلاع از بسياري جنايت ها و فسادهاي بهائيان هيچ تعرّضي به آنها نداشته اند:

»تاريخ ۲۸ نوامبر ۱۹۷۸

از: سفارت آمريكا تهران

به: وزارت امورخارجه واشنگتن دي - سي - فوري

موضوع: موقعيّت بهايي ها

 ¤... در حال حاضر هنوز خشونت هاي خياباني عليه فرقه بهايي ها نشان داده نشده است. پرستشگاه بهايي ها به هنگام آشوب هاي اخير تحت محافظت گاردهاي نظامي بود، ليكن تا آنجا كه ما مي دانيم در ماه هاي اخير عليه آن حمله اي صورت نگرفته است.

 ¤ ... بهايي ها در حال ترك ايران هستند...

 ¤ ضريب پيچيده اي كه در شرايط حاضر وجود دارد اين واقعيت است كه بعضي از بهايي ها در چند سال گذشته در اعمالي دست داشته اند كه به نظر آنها (مخالفين مسلمان - م [مترجم]) جنايت ها و فساد خوانده مي شود...

سوليوان (۱۷۲)

به گفته عبدالبهاء، نيويورك براي بهائيان شهر ميثاق است و مقامات بالاي آمريكا همواره پشتيبان بهائيان بوده اند. پس از انقلاب اسلامي نيز، آمريكا پناهگاه رسمي و جولانگاه شديد و آشكار اين فرقه به عنوان آلترناتيو تشيع در ايران!! گرديد، به نحوي كه آيت ا لله مصباح يزدي در بازگشت از سفر آمريكا در دهه ۶۰ در سخنراني خود در مؤسسه باقرالعلوم (عليه السلام) قم گفتند:

»آن ايام در آمريكا كنفرانسي راجع به تشيع و انقلاب اسلامي ايران برگزار شده بود كه همه گردانندگان آن، حتي خدمتگزاران و چاي دهندگانش، بهايي بودند. «(۱۷۳)

جالب توجه آنكه فردي همچون ستاره ثابتي، بهايي زاده فمينيستي كه در روزنامه هاي آمريكا با هويت ايراني مطالب فمينيستي و ضداسلامي مي نويسد و بالأخره معلوم نيست كه خود را آمريكايي مي داند يا ايراني، در سخنراني كه در جمع آمريكايي هاي ايراني و افغاني تبار در اوهايو داشت، بارها واژه هاي (ما ملت آمريكا) و (ما آمريكايي ها) را به كار مي برد و آنجا كه همه مردم جهان بر ضدآمريكا و جنايت هايش واكنش نشان مي دهند، او با فحّاشي و جملات خلاف اخلاق و عفت كلام به مسئولان نظام اسلامي و دانشمندان ديني حمله مي كند. ثابتي در بخشي از سخنان خود مي گويد:

»ما آمريكايي هاي [!!] مطلع از فرهنگ فارسي دري مسئوليت بزرگي براي مقابله با تحريكات ضدمنافع ملتمان [!!] از ناحيه ارتجاع حاكم بر ايران و افكار مشابه آنان در منطقه داريم.» (۱۷۴)

جرج بوش رئيس جمهور وقت آمريكا در سال ۱۳۷۱، به مناسبت صدمين سالگرد مرگ بهأ پيامي مبني بر حمايت از بهائيان به دومين كنگره جهاني بهائيت فرستاد. (۱۷۵) در اين پيام نام ايران در «فهرست سياه» لطمه زدن به حقوق بهائيان قرار گرفت. (۱۷۶)

همچنين در سال ۱۳۷۳ بيل كلينتون - رئيس جمهور وقت آمريكا - گفت:

»ايالات متحده مي كوشد يك همكاري بين المللي براي زير فشار قرار دادن حكومت اسلامي ايران به منظور رعايت حقوق اقليت هاي مذهبي به وجود آورد «.(۱۷۷)

و در همان سال گاليندوپل - گزارشگر ويژه سازمان ملل - در گزارش جانبدارانه خود خواستار توقف سركوب جامعه مذهبي!! بهايي در ايران شد. (۱۷۸)

در سال ۱۳۷۴ نيز كشورهاي غربي با حمايت قاطع خود از بهائيت در پيش نويس قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل عليه ايران(۱۷۹)، بار ديگر به منافع حاصل از وجود جاسوسان خود در كسوت بهايي اعتراف كردند.

در سال ۱۳۷۵ مجلس نمايندگان آمريكا قطعنامه اي را تصويب كرد و در آن از دولت ايران خواست كه از اعمال تبعيض عليه بهائيان ايران خودداري كند. در نامه نمايندگان آمريكا تأكيد شده بود:

»بهائيان ايران عاملي مهم در هر گونه روابط آينده آن كشور با ايالات متحده است.« )۱۸۰)

همچنين برايان كسيدي، نماينده انگليسي پارلمان اروپا كه با سعه صدر برخي مسئولان به ايران آمده بود، پس از بازديد از ايران و بازگشت به لندن، از رفتار با بهائيان انتقاد كرد و حمايت بين المللي از بهائيان جاسوس در ايران را به نمايش گذاشت. (۱۸۱)

علاوه بر آن موريس كاپيتورن - نماينده كميسيون حقوق بشر - نيز در جريان بازديد از ايران مدعي نقض حقوق بهائيان در ايران شد. (۱۸۲)

در حال حاضر، ۴۰۰ پايگاه اينترنتي در جهان به تبليغ مسلك بهائيت مشغولند كه بعضاً در پوشش عنوان مقدس «مهدويت» با ارائه اطلاعات وارونه و غلط درباره امام زمان «سلام ا للهعليه» جستجوگران ناآگاه را به بيراهه مي كشانند. (۱۸۳)

و البته اين در حالي است كه شوراي فقه اسلامي در پنجمين اجلاس كنفرانس سران اسلامي سال ۱۹۸۷ ميلادي (۱۳۶۵ شمسي) كه در كويت برگزار شد، ضمن بررسي همه جانبه ادعاهاي باب و بهأ و اظهارات كفرآميز آنها، فرقه ضاله بهائيت را تكفير كرد و نظر خود را درباره اين فرقه ضاله چنين بيان نمود:

»واجب است گروههاي اسلامي در تمامي نقاط جهان، خطر اين گروه و جريان الحادي را كه دستيابي به اسلام را در ابعاد اعتقادات، احكام شريعت و حيات طيبه اسلامي مورد هجمه قرار داده است با تمام امكانات خود از بين ببرند. و مقرر مي دارد:

آنچه را كه بهاءا لله ادعا كرده از رسالت و نزول وحي و. . . تغييراتي را كه به وجود آورده و در فروع دين به تواتر ثابت شده است، انكار ضروريات و مسلمات دين به شمار مي رود و منكر اين ضروريات به اجماع همه مسلمانان، مشمول احكام كفار مي شود «.(۱۸۴)

بهائيان به كمك صهيونيسم جهاني، در سال ۱۳۸۰ باغ مقدس! خود را در حيفا با حداقل ۲۵۰ ميليون دلار هزينه افتتاح كردند كه مسئول اجرايي اين پروژه، فريبرز صهبا، مجري پروژه معبد عظيم بهائيان در هند بود. (۱۸۵)

بهائيان پس از ناكامي در ايران، معبد بسيار بزرگي در پايتخت هندوستان، دهلي نو، با عنوان نيلوفر آبي ساخته اند كه آريل شارون نخست وزير سابق و خون آشام اسرائيل، در ديدار پنج روزه خود از هند در شهريور ۱۳۸۲(۱۸۶) از آن بازديد كرد. (۱۸۷)

لازم به يادآوري است حزب سبزهاي آلمان نيز جزو حاميان بهائيان ايران هستند. (۱۸۸) آلماني ها كه آنان نيز از حاميان اصلي بهائيان هستند پس از صدور فتواي حضرت امام(ره) عليه سلمان رشدي كه روابط ايران با آلمان و ديگر كشورهاي غربي تيره شده بود، بهبود وضع بهائيان ايران را پيش شرط آلمان براي عادي سازي روابط با ايران قرار دادند. (۱۸۹) در جريان اين تنش سياسي، با ابتكار و دورانديشي رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت ا لله خامنه اي «مدظله العالي» غربي ها و از آن جمله آلماني ها دست از پا درازتر با سرافكندگي مجدداً- آن گونه كه عزّت مسلمين است و نه آن گونه كه آنها مي خواستند - روابط خود را با ايران برقرار نمودند.

در بسياري از آمارها كه غربي ها طي سال هاي اخير مي دهند با ارائه آماري مضحك تعداد بهائيان ايران را حتي از تعداد مسيحيان و يهوديان و زرتشتي ها بيشتر مي دانند و مدعي هستند جامعه بهايي ايران بزرگ ترين اقليت مذهبي غير مسلمان در ايران است. (۱۹۰)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۷۲- اسناد لانه جاسوسي، شماره ۳۷، مسلك هاي سياسي استعمار، سند شماره ۲، صص ۱۰ و ۹

۱۷۳- حاميان شيطان، پيشينه عملكرد بهائيت و تكاپوي آن در جهان معاصر بر ضد اسلام و ايران، بي نا، ۱۳۸۴، ص ۸

۱۷۴- همان، ص ۲۸، به نقل از سايت پينك فلاور،. ۱۴ . ۷ . ۱۳۸

۱۷۵- خبرگزاري آسوشيتدپرس، مورخه. ٣ . ۹ . ۱۳۷۱

۱۷۶- نيمروز، شماره ۵۷۵، . ۲۹. ۱۱ . ۱۳۷۸

۱۷۷- راديو اسرائيل، مورخه . ٢١.  ٧ . ۱۳۷۳

۱۷۸- گزارش گاليندوپل به سازمان ملل، مورخه .١ . ۱۲ . ۱۳۷۳

۱۷۹- خبرگزاري جمهوري اسلامي، مورخه . ۱۷ . ۹ . ۱۳۷۴

۱۸۰- همان، به نقل از بخش فارسي راديو آمريكا، مورخه . ۱٠ . ۱ . ۱۳۷۵

۱۸۱- همان، مورخه . ۳۰ . ۳ . ۱۳۷۵ 

۱۸۲- همان، مورخه . ۱۹ . ۸ . ۱۳۷۵

۱۸۳- حاميان شيطان، پيشينه عملكرد بهائيت و تكاپوي آن در جهان معاصر بر ضد اسلام و ايران، ۱۳۸۴، بي نا، ص .۱۴

۱۸۴- تسخيري، محمدعلي، تقارير عن المؤتمرات الدوليه، محورالاول مع مؤتمرات مجمع الفقه الاسلامي، دار احيأ التراث العربي، الطبعه الاولي، ۱۴۲۴ ه-، ۲۰۰۳ ميلادي، صص ۳۲۷-.۳۲۶

۱۸۵- كيهان لندن، شماره ۸۵۹، مورخه . ۱۶ . ۳ . ۱۳۸۰

۱۸۶- گفته مي شود كه در اين ديدار شارون با دولت وقت هند كه از سازمان ها و احزاب افراطي و ضداسلام هند و مثل B.‎ J.‎ P تشكيل شده بود، بر سر امكان حمله موشكي اسرائيل به نيروگاه اتمي بوشهر از هند به توافق رسيد.

۱۸۷- حاميان شيطان، پيشينه عملكرد بهائيت و تكاپوي آن در جهان معاصر برضد اسلام و ايران، بي نا، ۱۳۸۴، ص .۱۳

۱۸۸- خبرگزاري جمهوري اسلامي، مورخه. ۲ . ٩ . ۱۳۷۵

۱۸۹- همان، مورخه. ۲۴ . ۳ . ۱۳۷۶

۱۹۰- بخش فارسي راديو فرانسه، مورخه .۱۴ .۱١ . ۱۳۷۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]