[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادستانی کل انقلاب اسلامی مرکز

دادنامه

دادگاه انقلاب اسلامی مرکز

فاحکم بین الخلق بالحق

شماره: حکم ۳۶؟ ۲ – [ناخوانا]

تاریخ: [ناخوانا]

صفحه: -----

 

بسمه تعالی

 

دادگاه انقلاب اسلامی مرکز در ساعت دو بعدازظهر تا ۳۰: ۴ بعد از تشکیل و متهمین حاضرند و اسامی آن‌ها عبارت است از: ۱- محمود مجذوب، فرزند اسماعیل- ۲- کامران صمیمی، فرزند احمد ۳- جلال عزیزی، فرزند عزیز ۴- قدرت اله روحانی، فرزند فضل اله ۵- مهدی امین امین فرزند غلامرضا ۶- سیروس روشنی اسکوئی فرزند محمدعلی ۷- دکتر عزت اله فروهی، فرزند محمد هاشم ۸- ژنیوس نعمت [ناخوانا] نجف‌آبادی، فرزند عباس که اتهامات آن‌ها در کیفرخواست به‌طور مشروح آمده و پس از قرائت کیفرخواست به استماع دفاعیات آن‌ها جرائم به شرح زیر ثابت و محرز است.

۱- توهین بمقّدسات اسلام و علماء و مسئولین جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران را به مسخره گرفتن شعار نه شرقی و نه غربی و اشعار وحشیانه قلمداد کردن.

۲- ارتباط با اسرائیل به‌وسیله تلفن، نامه یا وسیله‌های گوناگون و فرستادن مدارک و خبرهای ایران را به اسرائیل جهت اقدامات.

۳- ملاقات با شخصیت‌های خارجی و مسئولین کشورها جهت به فشار گذاشتن دولت جمهوری اسلامی ایران.

۴-تماس با رادیوهای بیگانه آمریکا و بی‌بی‌سی و آن‌ها را تحریک کردن علیه جمهوری اسلامی و رابط [ناخوانا] با این‌ها جهت شدت یا سکوت صدای آمریکا علیه ایران.

۵- خبرها را با اسامی رمز عمو جان و [غیره] با زبان‌های مختلف ارسال داشتن و یا گرفتن از بیت‌العدل حیفا

۶- ارسال خبرهای زندان‌ها و یا فتوای مراجع و حضرت امام و احکام صادره از کارخانه‌ها و غیره به حیفا بیت‌العدل و غیره که جرم جاسوس علیه جمهوری اسلامی و توطئه علیه ملت ایران ثابت و محرز است لذا از مصادیق روشن و [بارز] مفسد فی‌الارض و یاغی علیه حکومت اسلامی ایران هستند و محکوم به اعدام می‌گردند. و کلیه اموالشان مصادره به نفع بنیاد شهید می‌گردد. فقط هرکدام که خانواده در ایران دارند یک‌خانه برایشان مشخص شود هر خانه در حد معمول متوسط %

 

[امضا روی مهر رسمی] دادگاه انقلاب اسلامی مرکز

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

فتوکپی برابر اصل حکم است. ۲۶ مهر

 

[امضا روی مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بایگانی [ناخوانا] قدرت اله روحانی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]