[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حضور محترم شهردار نجف‌آباد

با نهایت احترام جهت اطلاع و هرگونه اقدامی معروض می‌دارم چون بر روی دیوار مجاور منزل ما کلماتی اهانت‌آمیز نوشته شده است. امروز با اطلاعات گسترده‌ای که در اختیار عموم است اغلب نفوس می‌دانند که ادیان توحیدی و مقدسات اسلام برای ما هم مقدس است و حضرت محمد (ص) را سراج وهاج نبوت کبری و سرور کائنات میدانیم و اصل اطاعت از حکومت و تبعیت از قوانین مدنی از جمله ویژگی‌های بارز آئین بهائی است. با شناختی که همسایه‌ها و همشهری‌ها از عمل چندین ساله ما دارند و محبت و صداقت و وفاداری به حکومت و رعایت اصول دینی را مشاهده کرده‌اند این شعار‌نویسی زشت را محکوم می‌کنند. فردی که این کلمات را می‌نویسد نه اصول اجتماعی را می‌داند و نه دین و حکومت را رعایت می‌کند و احتیاج به هدایت دارد.

 

[آدرس]

با تشکر، قلیلی [امضا]

نجف‌آبادی [امضا]

۲۷ آبان ۸۷

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]