[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بانک ملّی ایران، مرکز تهران؛ شمارۀ: ۳/۸۳۱۴؛ تاریخ: ۲۶ آذر۱۳۲۳

 

وزات کشور

شعبهٴ این بانک در آباده بر اثر دریافت نامه‌ای از آقای شریف‌الواعظین دایر به لزوم انفصال آقای عسکرپور کارمند آن شعبه شرحی به فرمانداری آباده نوشته و رونوشت آن و همچنین رونوشت نامهٴ آقای شریف‌الواعظین را به ادارۀ مرکزی فرستاده است. اینک با ارسال رونوشت نامه‌های مزبور، متمنّی است به منظور جلوگیری از پیش‌آمدهای احتمالی به فرمانداری شهرستان آباده دستور مقتضی صادر و نتیجه را به این بانک اعلام فرمایند. موجب نهایت امتنان خواهد بود. ۱

بانک ملّی ایران، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] سیاسی، یک برگ پیوست، ۲۶ آذر۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] به استانداری، رونوشت به بانک.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]