[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان تربیت بدنی ایران

اداره کل تربیت بدنی استان مازندران

تاریخ:------

شماره:-----

پیوست:-----

 

اداره تربیت بدنی بابلسر

به پیوست تصویر نامه مورخ ٢١  فروردین ۶۷ برادر ضیافت اله خلیلی یکی از ساکنین قریه عرب خلیج از توابع بابلسر در خصوص شکوائیه بر علیه عده‌ای از ورزشکاران قریه مذکور مبنی بر تجاوز بر زمین زراعتی وی جهت اطلاع ارسال میگردد. خواهشمند است سریعاً در این مورد بررسی و ضمن پاسخ زم بنامبرده از نتیجه این اداره کل را مطلع سازند. الف

٢٢/-١

از طرف غلامرضا آبهشت

مدیر کل تربیت بدنی استان مازندران

[امضا]

رونوشت به

برادر ضیافت اله خلیلی در پاسخ نامه مورخ ٢١ فروردین ۶۲ جهت اطلاع.

٢- کارشناسی حقوقی و املاک جهت اطلاع.

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

ورود دفتر

۴۳۶ [تاریخ:] ٢٢ فروردین  ۶۷

١/ ۴۳۶/ ۵۰ [تاریخ:] ٢٢ فروردین    ۶۷

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]