[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

محفل روحانی بهائیان رضائیه

 

تاریخ ۱۵ شهرالنور ۱۳۶

مطابق ۲۹ خرداد ۱۳۵۸

 

حضور مبارک حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی رهبر عالیقدر کشور ایران

دامت برکاته

 

با تقدیم تحیات روحانیه ازآنجائیکه کلیه بهائیان ایران که بزرگ‌ترین اقلیت دینی را در این مملکت تشکیل می‌دهند همواره به نیات عالیه و اهداف منیعه آن رهبر معظم در جهت اعتلای کشور مقدس ایران ازلحاظ مادی و معنوی لبیک گفتند و به‌محض اطلاع از نیات رهبر عالیقدر در جهت تهیه مسکن برای مستضعفین کشور کلیه بهائیان اعم ازغنی و فقیر هریک به اندازه وسع مالی خود لبیک گفته و همکاری لازم را معمول داشته‌اند.

علاوه بر اقدامات فردی محافل روحانیه بهائیان: ارومیه- ماکو- خوی- ابواغلی- سلماس- پیرانشهر- نقده- سروکانی- اشنویه- بند- سنگر- وزیرآباد- آلمان آباد- ریحان آباد- نالوس- زاویه کندی- بالو- نخجوان تپه- کردآباد- نیز بحکم وطبقه اجتماعی خویش مبلغ ۲۵۷۹۵۰ ریال بحساب شماره ۱۰۰ بنام آن رهبر معظم به بانک ملی شعبه ارومیه واریز و فیش آن جهت استحضار به ضمیمه تقدیم میگردد.

بارجای تائید و توفیق از ساحت رب مجید

منشی محفل روحانی بهائیان ارومیه

آگاه الله تیزفهم

[امضا روی مهر رسمی] محفل روحانی بهائیان ارومیه

سواد جهت اطلاع به جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر محبوب ایران تقدیم میگردد.

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

سواد ساحت مقدس محفل روحانی ملی بهائیان ایران نیز ارسال گردید.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]