[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ستاد پاسداران انقلاب اسلامی

(سیرجان)

 

شماره: -----

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۵۸

پیوست: -----

۱۹۷۹/۱۱/۱۷

 

بسمه تعالی

آقای روشنی

خواهشمند است کلید منزل جنب مسجد (منتهای) بازار را تحویل پاسداران انقلاب نمائید. در صورت لزوم جهت نحوه مصادره اموال بهائیت در سیرجان میتوانید به ستاد عملیاتی انقلاب مراجعه نمائید.

[امضا و مهر رسمی]

۲۵ آبان ۱۳۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]