[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خیبرآنلاین

[تاریخ:] ۲۵ مهر ۱۳۹۳

 

احمد طحانی

موریانه های مرموز!

"خیبرآنلاین" - اگر به «جنگ نرم» که سالهاست از سوی دشمنان انقلاب اسلامی به راه افتاده است توجه کنیم، می بینیم که این «تهاجم» به دو بخشِ کلی تقسیم می شود: بخشی که بازیگران آن خارجی ها هستند و بخشی که عناصر فریب خورده، خودفروخته، ساده لوح و یا در مورادی به اشتباه افتادۀ داخلی آنرا پیش می برند. به عبارت دیگر «تهاجم فرهنگی» از سوی «بیگانه» یک چیز است و همین مسئله از طرف «خودی ها» یک چیز دیگر...

دکتر زیباکلام در نامه ای دیگر، با تکیه بر گزارش های مغرضانۀ احمدشهید، با لحنی گستاخانه، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوۀ قضائیه را مورد حمله قرار می دهد. وی در بخشی از نامۀ خود، پاسخ محمد جواد لاریجانی به گزارش های غیرواقعی و غرض ورزانه را «توجیه» و «عذر» و «بهانه» می خواند! وی این اواخر پا را از اینهم فراتر گذاشته و به دفاع از «بهائیت» بر می خیزد! و در نامه ای به دکتر محمد جواد لاریجانی، از اینکه جلوی ثبت نام دانشجویان بهایی گرفته شده است گله می کند! وی در بخشی از نامۀ غضب آلود و توهین آمیز خود نوشته است: «اگر پس فردا آقای احمد شهید گزارشی مبنی بر جلوگیری از ورود دانشجویان بهایی به دانشگاههای کشور و یا برخورد با دراویش گنابادی و نعمت اللهی و بستگان شان بنویسند، جنابعالی نخستین مقام مسئول نظام خواهید بود که با سخیف ترین ادبیات به او و گزارشش حمله ور شده ... به هر روی لحن آقای زیباکلام در این مدت قابل بررسی است و آنچه مشخص است، گستاخ تر شدن ایشان در حمله به نهادهای مختلفی چون قوۀ قضائیه، مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران، و همینطور زیر سوال بردن طرح هایی در حمایت از حجاب و امر به معروف است. بگذریم از حمایت ایشان از «بهائیت» که واقعا نمی شود برای آن توجیهی تراشید!

...

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]