[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] شاهنشاهی

وزارت راه

راه‌آهن دولتی ایران

 

اداره / ناحیه: -----

شماره: -----

تاریخ: -----۱۳۴

پیوست: -----.

 

۱۳۶۴ – ۱۷ آذر ۱۳۴۴

 

محرمانه

اداره ارتباطات

موضوع: آقای عباس قوامی ممقانی (۱۳۹۸)

 

چون اداره کل بازنشستگی کشوری به‌موجب نامه شماره ۵۱۷۶/ ۱۲ اردیبهشت ۴۱ که رونوشت آن طی شماره ۱۶۶۸۹ – ۲۲ خردادماه ۴۱ به آن اداره ابلاغ گردیده از گواهی کلیه مدت خدمت مشارالیه عذر خواسته‌اند بنابراین به برقراری حق کارگاه نامبرده اقدامی میسر نمی‌باشد.

رئیس اداره کارگزینی: شاد روز

 

رونوشت پیرو شماره ۲۱۵۸- ۲۴ خردادماه ۴۱ جهت اطلاع آقای عباس قوامی ارسال می‌گردد.

رئیس اداره ارتباطات و علائم

مهندس شبروان

[امضا]

[یادداشت دستنویسی شماره در وسط صفحه]

۱۶۷۰۶- ۲۰ آذرماه ۴۴

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]