[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه متحدین

تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۶۱

شماره ۱۰۱۸

 

بسمه تعالی

خانم فهیمه عابدیان

بر اساس گزارش و تقاضای شورای پذیرش، بدینوسیله به اطلاع میرساند پیرو بند ۱ از ماده ۱۱ بخش‌نامه شماره ۱۱۳۳۱/-۱ مورخ ۷ مهر ۶۰ وزارت فرهنگ و آموزش عالی به علت وابستگی به فرقه ضاله بهائیت این دانشگاه از ثبت‌نام شما معذور است و در صورتی از شما ثبت‌نام بعمل می‌آید که در حضور یکنفر روحانی مورد اعتماد دانشگاه عدم وابستگی خود را نسبت به این فرقه اعلام نموده و هم‌چنین آن را در جراید کثیرالانتشار کشور درج نمائید.

خواهشمند است جهت تعیین تکلیف وضعیت ثبت‌نام خود در روز ۵ مرداد ۶۱ از ساعت ۸ الی ۱۲ به دفتر جهاد دانشگاهی واقع در دانشگاه الزهرا مراجعه نمائید.

[مهر رسمی]

شورای مدیریت جهاد دانشگاهی

دانشگاه الزهرا

[امضا]

دانشگاه متحدین

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]