[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

هیئت نظارت بر کشت گنبد کاوس

[آرم]

جمهور اسلامی ایران

تاریخ: ۱۷ آذر ۶۰

شماره: سیار

پیوست: ندارد

 

آقای ناصر ایقانی

چون شما شخصاً اعتراف نمودید که خود و پدرتان بهائی هستید لذا مادام که بر این مرام ضاله و منحرف هستید هیئت کشت گنبد از دادن اجازه کشت زمین به شما معذور است و نمی‌تواند به شما اجازه کشت دهد.

 

هیئت کشت گنید

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]