[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

[مهر اداری:] خواهشمند است در پاسخ بحروف ممیزه اشاره شود.

شماره  ۶۷۲۲۸

تاریخ ۷ دی ۵۸

پیوست -----

 

خانم قدسیه اصفیائی نسب

در پاسخ نامه مورخه  ٧ دی ۵۸ اعلام میگردد چون یکی از شرائط استخدام تنظیم برگ درخواست کار و شرح کامل مشخصات منجمله ملیت و مذهب متقاضی است و شما در برگ پرسشنامه خود را پیرو دین بنام بهائی معرفی نموده‌اید و چون در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ادیان رسمی کشور تصریح و تعیین گردیده و دینی بنام بهائی جزء ادیان کشور نیست علیهذا این اداره کل معذور از استخدام شمااست. / ن

امامیان

مدیرکل آموزش و پرورش اسلامی استان همدان

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]