[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شاهرود

 

مورّخهٴ: ١٣ آبان [۱۳۲۲]

شمارۀ: ۶۸۲۴

 

رونوشت نامه ژاندارمری که اصل آن بشمارۀ ٢٢٣١ ثبت شده است.

 

بعد العنوان:

پیرو نامهٴ شمارۀ ۶۴۳۳ – ۹ آبان ۱۳۲۲ به استحضار عالی می‌رساند دستهٴ ژاندارمری میامی تلگرافاً گزارش به این گروهان تقدیم داشته، مبنی بر این‌که مورّخهٴ ۹ آبان ۱۳۲۲ اهالی میامی در مرکز دسته اجتماع و دادخواهی نموده‌اند که عطاءالله نام سنگسری و چند نفر دیگر از بهائیان سنگسر در میامی شروع به تبلیغات و توزیع کتب مذهبی نموده و ساکنین آن‌جا را به پیروی از دین بهائی دعوت می‌نمایند و از طرفی عطاءالله منظور، دادخواهی می‌نماید که اهالی میامی ۶ رأس گوسفند آنها را سرقت و درب منزل آنها را شبانه سوزانیده‌اند. فرماندهٴ دستهٴ میامی اضافه می‌نماید که اهالی نسبت به بهائیان بی‌نهایت متنفّر و خشمگین گردیده و بیم آن می‌رود که اغتشاشی تولید شود. علیٰ‌هذا چون موضوع حایز اهمّیّت می‌باشد، خود این جانب برای رسیدگی قضیّه و صدور دستورات لازم در مورد حفظ انتظام عمومی به میامی حرکت و آن فرمانداری را از چگونگی مطّلع خواهد داشت. علیٰ‌هذا مستدعی است نظر آن فرمانداری و تصمیمی را که نسبت به این قضیّه اتّخاذ می‌فرمایند، به این اداره امر به اعلام فرمایند.

از طرف فرماندهٴ گروهان ژاندارمری شاهرود،

ستوان یک ناصر

رونوشت برابر اصل است.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]