[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری شبستان

[تاریخ:] ۱ مهر ۱۳۹۱

 

نیلوفر آبی معبد جدید بهائیان

حجت الاسلام محمودرضا قاسمی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس عرفان های نوظهور در رابطه با شیوه فعالیت و همچنین تراکم بهاییان در دیگر کشورها به خبرنگار شبستان گفت: بیشترین جمعیت بهاییان در کشور هندوستان ساکن هستند چراکه از حدود شش میلیون نفر جمعیت آنها، دو میلیون نفر در هند ساکن هستند.

وی ادامه داد: تراکم بهایی ها در هندوستان به حدی است که آنها معبدی به نام "لوتوس" (نیلوفر آبی) در دهلی نو دارند و هرساله در مراسم آنها نخست وزیری هند نیز حضور دارد.

حجت الاسلام قاسمی در رابطه با ادعاهای پوچ این فرقه ضاله افزود: پیروان بهاییت ادعا می کنند به لحاظ کثرت پیروان، دومین دین در دنیا محسوب می شوند و مدعی هستند که ۱۷۰ قوم از نژادهای مختلف درگیر این فرقه هستند. شاید اقوام متعددی پیرو این فرقه باشند اما ادعای آنها مبنی بر کثرت پیروان سخنی بی اساس و پوچ است.

استاد دانشگاه بهشتی با اشاره به روش های تبلیغی بهاییان تصریح کرد: بیت العدل واقع در اسرائیل مرکز بهاییان است، این فرقه با مرکزیت اسرائیل روش های تبلیغی متعددی دارد که همواره به دنبال ترسیم آنها در سطح جهانی و به زبان های مختلف است، به نحوی که آنها فعالیت های گسترده ای نیز در سطح زبان فارسی دارند که شبکه نوین "تی وی" از جمله آنهاست. وی حضور در فضای سایبر را از عمده روش های تبلیغی بهایی ها برشمرد و بیان کرد: بهایی ها سایتهای زیادی دارند و به بهانه های مختلف مطالب واهی خود را در فضای وب نشر می دهند، به عنوان مثال می گویند افراد شیعه بهایی شده اند و متمرکز روی این حوزه می شوند. اما اساس روش آنها این است که روی نکات چالشی و بحث برانگیز اسلام مانند مباحث مربوط به زن، دیات و حدود متمرکز شوند.

حجت الاسلام قاسمی ابراز کرد: روش های تبلیغ بهایی ها در ایران به چند دسته تقسیم می شود، هرچند که آنها به لحاظ قانونی نمی توانند در مراکز آموزشی حاضر شوند اما به نام زرتشتی مسلک وارد عرصه می شوند و طبق آمار تا کنون ۵۰۰ دانشجوی بهایی شناسایی شده اند، در حوزه دانش آموزان نیز حتی نفس حضور پنهانی یک دانش آموز بهایی برای آنها برگ برنده است، اما خوشبختانه هیچ توفیقی در این عرصه نداشتند و نتوانستند تاثیر گذار باشند.

وی درباره شیوه برخورد تبلیغی بهایی ها در سطح جامعه عنوان کرد: آنها خود را ملزم کردند که بر رفتار خویش کار کنند، یعنی بر این اعتقاد هستتند که بهایی باید خوش اخلاق باشد و از دروغ بپرهیزد و با همین شیوه برخورد متعارف و گریز به این گونه صفات در سطح مردم کوچه و بازار می گردند و سعی در ترویج فرقه ضاله خود دارند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: آمار واقعی بهاییان در ایران زیر یکصد هزار نفر است ولی خودشان ادعا دارند که ۶۰۰ هزار نفر هستند و تا هشت سال دیگر می شوند هشت میلیون نفر که این ادعایی بیش نیست.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]