[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری شبستان

[تاریخ:] ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

 

کارشناس مهدوی تشریح کرد

کارشکنی های بهائیت علیه امام زمان(عج) /اگر انقلاب پیروز نمی شد بهائیان بر کشور مسلط می شدند

حجت الاسلام حاج قلی با اشاره به تلاش بهائیت قبل از انقلاب برای رسیدن به حکومت در ایران، گفت: یکی از گروه های فعال برای تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، بهائیان بودند؛ لذا اگر انقلاب پیروز نمی شد امروز بهائیان بر کشور حاکم بودند.

خبرگزاری شبستان، گروه مهدویت و غدیر: مهدویت و آموزه منجی گرایی به همان اندازه که جذاب است و در جذب قلوب توفیق دارد، در معرض آسیب ها نیز است، به عبارت دیگر، همین جذابیت ها و تاثیر و نفوذی که مهدویت بر قلب ها و جذب و همراهی آنها دارد، باعث شده در طول تاریخ دغل بازان و مدعیان دروغین به طمع افتاده و درصدد مصادره عواید و منافع حاصل از باور مهدویت به نفع خود برآیند.

بهائیت ازجمله این مدعیان دروغین و فرقه های انحرافی است که کوشیده چنین سوءاستفاده ای را داشته باشد، سوءاستفاده ای که در دوران رژیم طاغوت بستر برای اش بشدت مهیا بود.

از این رو، به مناسبت فرا رسیدن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی و به منظور بررسی دستاوردهای نهضت امام خمینی(ره) در مقابله و به انزوا کشاندن این فرقه انحرافی و ساخته دسته استعمار، با حجت الاسلام «احمد حاج قلی»، مدرس مباحث مهدوی به گفت وگو پرداخته ایم که مشروح آن تقدیم حضورتان می شود:

آیا مبارزه و مقابله با فرقه های انحرافی در حوزه مهدویت هم از کارویژه ها و ماموریت های انقلاب اسلامی محسوب می شود؟

انقلاب اسلامی ذاتاً انقلابی علیه انحرافات بود، انقلابی در راستای انقلاب های انبیاء که اینچنین ذاتی داشتند. در این میان بزرگ ترین انحراف مربوط به سیستم حکومتی و نظام سیاسی است که دیگر انحرافات هم از آن نشات می گیرد چراکه اگر حکومت منحرف باشد به دیگر انحرافات و گروه های منحرف نیز میدان فعالیت می دهد، از این رو، هدف انقلاب اسلامی مبارزه با انحراف یعنی طاغوت بود بعد از انقلاب هم این مبارزه ادامه یافت به ویژه مبارزه با مباحث انحرافی در حوزه مهدویت.

چنان که پس از پیروزی انقلاب، مراکز و گروه های مختلفی برای آموزش مهدویت اصیل و مقابله با انحرافات مهدوی فعال شده اند که خروجی های مطلوب هم داشته اند، هر چند هنوز بسیار جای کار است.

چه انحرافاتی در دوران طاغوت مهدویت را تهدید می‌کرد و به آن آسیب می‌رساند؟

 اصل انحرافات در این باره در زمان طاغوت به حکومت باز می گشت که به فرقه ها به ویژه بهائیت مجال رشد می داد، چنان که تعامل حکومت و بهائیت، دوستانه، نزدیک و تنگاتنگ بود و اگر بخواهیم رابطه این دو را مرور کنیم می توان گفت در تشکیل حکومت پهلوی، بهائیت دست داشته و خاندان پهلوی مولود تلاش های پشت پرده بهائیت است!

چراکه «حبیب الله عین الملک» پدر «امیرعباس هویدا»، نخست وزیر محمدرضا پهلوی در دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی، در روی کار آمدن رضاخان نقشی اساسی داشته است؛ به نقل تاریخ، جاسوس انگلستان از حبیب الله عین الملک که منشی عباس افندی، رهبر وقت بهائیان بود، می خواهد کسی از قزاق ها را بیابد که به ظاهر شیعه بوده و پرستیژ ظاهری را داشته باشد اما در باطن دین ستیز و مجری طرح های انگلیس در این باره باشد،  او نیز رضاخان را پیدا می کند و سپس کودتا رخ می دهد و آنچه می دانیم می شود ... لذا بهائیت در روی کار آمدن رژیم پهلوی نقشی خاص داشته است.

پس از روی کار آمدن پهلوی چطور؟ بهاییت چه نقشی در دستگاه حاکمیتی داشت و با این نفوذ چه اهدافی را دنبال می کند؟

 بعد از تاسیس رژیم پهلوی هم در دوره رضاخان و هم در دوره محمدرضاشاه، بهائیان نقشی اساسی در حکومت و وزارتخانه ها و ادارات کل و صداوسیما داشتند حتی بیش از ۱۰۰ نفر از افسران عالی رتبه بهائیت در ارتش فعال و در وزارتخانه ها نیز ۱۰ تن از وزراء بهائی بودند. نفوذ آنها در دربار به گونه ای بود که نزدیک ترین شخص به محمدرضا چه در دوره ولیعهدی و چه در دوران پادشاهی، از این فرقه بود یعنی دکتر ایادی، پزشک مخصوص شاه که در هر لحظه به حضور می رسید و از بهائیان سرشناس بود.

»ارتشبد حسین فردوست» در کتاب خاطرت اش می نویسد: در زمان محمدرضا نمی دانم او پادشاه بود یا دکتر ایادی». وی همچنین می نویسد: بیش از ۸۰ شغل برای ایادی نام برده اند یکی از آنها پزشکی مخصوص شاه بود اما مسئولیت های مهم دیگر هم داشت.

آیا بهائیت در تحریک رژیم پهلوی برای تصویب قوانین ضددینی و ضدملی ایرانیان نیز ایفاگر نقش بوده است؟

بله؛ یکی از گروه های فعال برای تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، بهائیان بودند که در پی این اقدام امام خمینی(ره) نهضت اسلامی را آغاز کردند؛ از این رو، می توان گفت بهائیت در آغاز و پایان پهلوی نقش داشته است.

سوء استفاده بهائیت از مهدویت در چه زمینه هایی بوده و چه آسیب هایی را به جامعه شیعی تحمیل کرده است؟

بهائیان با ادعاهای مهدوی روی کار آمدند و مدعی بودند که «سیدمحمدعلی شیرازی» ملقب به «باب»، امام زمان(عج) بوده که به شهادت رسیده است؛ آنها درصدد ایجاد حکومت جهانی بوده و هستند برخلاف دروغ شان که می گویند ما به سیاست کاری نداریم؛ به عبارت دیگر، به دنبال ایجاد سلطنت بهایی بودند.

»عبدالبهاء» از رهبران بهائیت که مورد ستایش همه بهائیان است، جمله ای دارد به این مضمون: دولت وطنی جمال مبارک (منظور پدرش است) محترم ترین حکومت ها در زمین شود؛ این جمله سیاسی است و نشان می دهد که بهائیان در پی آن بوده اند که حکومت تشکیل دهند و حتی می خواستند پهلوی را ساقط کنند.

به عبارت بهتر، بهائیان تاسیس رژیم پهلوی را پلی می دانستند که با عبور از آن می توانستند به سلطنت بهاییت برسند.

چنان که «شوقی»، رهبر بعد از «عبدالبهاء» در یکی از کتاب هایش می نویسد: تمام تلاش هایی که می شود برای رسیدن به سلطنت جهانی بهایی است.

آیا بهائیان در دوره طاغوت فعالیت های فرهنگی نیز برای ترویج و تبلیغ افکار خود داشتند؟

بله، بهائیان در دوران پهلوی نشریاتی داشتند، یکی از آنها «آهنگ بدیع» بود و در یکی از شماره های آن در سال ۱۳۳۲ مقاله ای منتشر شد و به جوانان دلداری دادند که طی سه مرحله حکومت جهانی بهائیت تاسیس می شود: نخست رسمیت یابی، دوم اجرای احکام اقدس(کتاب مقدس بهائیان) و تشکیل سلطنت بهایی در ایران و سوم تشکیل سلطنت بهایی در جهان (با الهام از ایده دولت جهانی امام زمان(عج))؛ هرچند تلاش دارند این هدف را پنهان می کنند.

پیروزی انقلاب اسلامی از نظر منزوی کردن این جریان و مبارزه با آن چه برکاتی داشته است؟

اگر انقلاب به پیروزی نمی رسید، ایران به کشوری تبدیل می شد که بهائیت در آن رسمیت می یافت و جوانان بهائی می شدند و سلطنت بهایی روی کار می آمد، و با توجه به آنکه روایات تصریح دارند مردم بر دین پادشاهان شان اند، مردم با زور و تطمیع بهایی می شدند! اما با انقلاب این هدف شوم ناکام ماند.

یکی از خبرنگاران از یکی از سران بهایی پس از انقلاب جمله ای نقل می کند (نزدیک به مضمون) که: جامعه (بهایی) احساس می کند از جهات مختلف مالی، تجاری، اداری و اقتصادی در حال مرگ است و صریحا می گوید پس از انقلاب با بدترین بحران تاریخ ۱۲۸ ساله خود مواجه هستیم.

چرا بهائیان برای پیشبرد اهداف شوم خود به آموزه ای با غنا و اصالت و اثرگذاری مهدویت متوسل می شوند؟

مهدویت از جذاب ترین مباحث حتی برای همه غیر از مسلمانان و شیعیان است، مهدویت به دلیل منجی گرایی در ذات خود این توان را دارد و چون احساس درونی برای بهره مندی از این نجات همگانی است، بهائیت از این اندیشه سوءاستفاده کرده و هم قبل و هم بعد از انقلاب یکی از حرف هایشان این است که می گویند مهدی(عج) ظهور کرده و ما اگر بخواهیم به رستگاری برسیم و دنیا روی آرامش را ببیند باید به مهدیِ ظهور کرده ایمان بیاوریم و نیز کسی که بعد از مهدی آمده یعنی موعود او بهاء!!!

یکی از شعارهای جذاب این فرقه انحرافی شعار «وحدت عالم انسانی» است که از دولت واحد جهانی امام مهدی(عج) الهام می گیرد، هرچند به زبان نیاورده و آن را به نفع خود مصادره می کند.

طبیعی است این ادعا برای افراد غیرمطلع، جذاب است.

بهائیت بعد از انقلاب اسلامی و کوتاه شدن دست نفوذش در حکومت ایران، از چه طرقی اهداف شوم و نقشه هایش را دنبال کرده است؟

بهائیت چون پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شکست وعده ها و اهداف شان مواجه شدند، حرف هایشان را قدری اصلاح و تعدیل کردند و امروز می گویند: اگرچه حضرت مهدی ظهور کرده و ما به حکومت جهانی نرسیده ایم و آثار ظهور مترتب نشده، اما قرار نیست در زمان ایشان حکومت جهانی تشکیل شود، آنها می گویند ظلم و ستم پدیده ای تدریجی است و قرار نیست یک شبه و با ظهور (به زعم آنها ظهور با باب رخ داده!) جهان سرشار از عدل و داد شود، بلکه با عمل به دستورات باب به عدل و داد دست می یابیم!

اطلاع از این ادعاها و اهداف شوم بهائیت کافی است تا آنها که مدعی تدین هستند اما میانه شان با نظام و رهبری و انقلاب خوب نیست، بدانند بدون انقلاب و شهدا ما امروز سرنوشت دیگری می داشتیم و نه از مجالس روضه خبری نبود و نه حتی نمازهای جماعت چون بهائیت با تسلط خود بر کشور مانع از پیاده کردن اسلام ناب می شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]