[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری رسا

[تاریخ:] ۲۱ اسفند ۱۳۸۷

 

کار‌شناس مسائل بهاييت: جريان بهاييت علاقه‌مند است خبرساز شود

رسا، سرويس فرهنگي ـ کارشناس مسائل بهاييت گفت: بهايي تصور مي‌کند، دين مدرن دوره معاصر است.

مطالبي که از حضور شما خوانندگان محترم رسا مي‌گذرد، بخش اول از گفت‌وگويي است که پيرامون ماهيت فرقه بهاييت که با حجت‌الاسلام سجادي، كارشناس بهاييت صورت گرفته است.

رساـ جناب آقاي سجادي لطفاً تشکيلات بهاييت را تشريح فرماييد؟

اعضاي بهايي که به سن بيست و يک سالگي مي‌رسند، عهده‌دار يک ميثاق هستند و فرم تسجيل ميثاق‌نامه بهايي با مرکز امري بهاييت است.

ساختار مرکز امري اين گونه است که هر شهري که تعدادي بهايي دارند، داراي يک محفل هستند حالا ممکن است بر اساس جمعيت يک شهر چند محفل هم داشته باشد، اين محافل که در شهرهاي مختلف دائر هستند، در مجموع زير نظر مرکز امري قرار دارند. اين مرکز در محلي مستقر است که بهاييت جمعيت بيشتري دارند. اعضا و به قول خودشان نقطه با يک فرم با محفل در ارتباط هستند و محفل با مرکز امري‌، مرکز امري با نهادي در سطح کشور به نام محفل ملي‌، محفل ملي با مراکز مشاوره‌اي قاره و مراکز مشاوره‌اي قاره با بيت‌العدل اسرائيل در ارتباط هستند.

رساـ پس به نظر مي‌رسد ما با يک تشکيلات روبرو هستيم؟

بله. ما در ابتدا با تشکيلاتي روبرو هستيم که داراي ميثاق‌نامه است، نه يک جريان آزاد که هيچ برنامه‌هاي نداشته باشد، دوم اين که بهاييت مي‌گويد ما به همه کتاب‌هاي مقدس همان‌گونه که هست؛ به انجيل، تورات و قرآن و همچنين به بيان و اقدس ‌ايمان داريم؛ بنابراين کار‌کردن با اين مجموعه هرچند پر از پارادوکس و تضاد است؛ اما بايد با برنامه‌ريزي‌هاي مدون باشد.

رساـ آيا در حال حاضر بهاييت بدون ولي امر ادامه حيات مي‌دهد؟

از سال ۱۳۳۶ که شوقي افندي، نوه دختري عباس افندي، مرده است، تشکيلات نه نفري بيت‌العدل بدون داشتن ولي امر به کار خود ادامه مي‌دهد که هم طبق ادله نقلي بهاييت و هم از منظر منطق، حجيت ندارد. وقتي شوقي افندي مرد، چون کسي نبود جايگزين باشد، بيت‌العدل تشکيل شد و هر پنج سال يک مرتبه بدون ولي امر با انتخابات برگزار مي‌شود.

رساـ بهايت براي اين نقيصه چه کرده است؟

بهاييت درصدد ترميم اين شکاف برآمده است؛ چون خيلي‌ها در حال جداشدن از اين جريان هستند، به همين دليل است که دست به تأويل مي‌زنند، بهايي حق ندارد اقدس را تأويل کند؛ اما بيت‌الدل مي‌تواند. اين هم يکي از دلايلي است که کار ما را مشکل مي‌کند؛ چون بهاييت از نظر ماهيت تغيير مي‌کند و اگر اشکالي وارد شد، بلا‌فاصله دست به ترميم مي‌زند و جامعه بهاييت هم مي‌پذيرد.

رساـ اين تأويل چگونه صورت مي‌گيرد؟

البته خدمت شما عرض‌ کنم که همين تأويل کار را مشکل کرده است؛ چرا که شما را به يک موجود نسبي محض تبديل مي‌کند که درست است جاي مستقري نداريد؛ اما هيچ وقت اشکال به شما وارد نمي‌شود؛ مثلاً شما الان گفتيد تشنه هستم در حالي‌که صبح نيت روزه کرده‌ايد؛ اما مي‌گوييد: من الان گفتم تشنه هستم، تشنگي معنوي است. آيين بهاييت مي‌گويد اقسان يعني بچه‌ها هستند که بايد ولي امر باشند و منظور از بچه‌ها هم تنها بچه‌هاي مادي نيستند؛ بلکه ممکن است بچه‌هاي معنوي باشند. به همين جهت اشکالي را که ما به آنها وارد مي‌کنيم که بهاييت ولي امر ندارد را بدين صورت توجيه مي‌کنند.

رساـ بهاييت در پياده‌کردن برنامه‌هاي خود چگونه عمل مي‌کند؟

مسأله بعدي بحث ولايت امر و چگونگي عملکرد بهاييت است.

که به دست آوردن اين مسأله قدري مشکل است. ما مي‌دانيم بهاييت اينجا مغازه دارد، با مردم در اتباط نزديک است؛ ولي نمي‌دانيم ارتباط فکري يا خبري بين اين جزء يا عدد و مرکز اسرائيل چگونه برقرار مي‌شود، چه چيزهايي را رد و بدل مي‌کنند. به همين سبب وقتي ما مي‌گوييم بهايي جاسوس است، جامعه بهاييت از يک ساعت بعد روي خط خبر قرار گرفتند و شروع کردند به مسخره کردن.

رساـ منظور شما اين است که در برخورد با اين گروه برنامه ريزي نداريم؟

ببينيد ما وقتي مي‌خواهيم با بهايي حرف بزنيم، اين کتاب به‌خصوص را برمي‌داريم و طبق اين سند شروع مي‌کنيم به حرف‌زدن، چون چاره‌اي نداريم؛ در حالي که عملکرد و شيوه عملياتي بهاييت به قدري سامان‌مند و دقيق است که جاي پايي از خودش باقي نمي‌گذارد.

رساـ بهاييت چگونه تشکيلاتي شد؟

سامانه فکري اينها تا زماني که ايران بودند، اين‌گونه بود که آن صورت دنبال تشکيلات سيستمي نبودند تا اين که بعد از اخراج از ايران و رفتن به عراق و ترکيه و ارتباطي که با روسيه و بعدها انگلستان برقرار کردند به آنها فهمانده شد که شما داراي قدرتي هستيد که از سوي شما احساس خطر مي‌شود و اين که شما را اخراج کردند به اين معنا است که مي توانيد تأثيرگذار باشيد، اينها به تدريج به اروپا مي‌روند و با جريان ماسون آشنا مي‌شوند.

بنابر‌اين اعضاي بهاييت زماني که در فلسطين تبعيد هستند به اين فکر مي‌افتند که اين جريان را به شکل يک جريان سازمان‌مند در بياورند؛ بنابراين شوقي افندي بيانگذار مي‌شود و نه نفر را به عنوان مجمع جهاني يا بين‌المللي بهايي انتخاب مي‌کند.

رساـ وظيفه اصلي بهاييت و شيوه برنامه‌ريزي آنها چگونه است؟

کار اينها صيانت از بهاييت و تبليغ امر بها است، چگونه برنامه‌ريزي مي‌کنند همان کاري که فراماسونري کردند فراماسونري در فرانسه يک شاخه به انگلستان و يک شاخه به اسپانيا و هلند زد و لژها را فعال کردند که هر کدام مسؤوليت ترويج فراماسونري را داشتند، بهاييت به جاي لژ، محفل راه‌اندازي کرد، اين کار ساختاري بهاييت از سال ۱۳۳۶ است، بعد از آن شوقي افندي را مي‌کشند و او ديگر فرصت انتخاب جانشين را پيدا نمي‌کند‌. خانم ماکس ول دست به کار مي‌‌شود و با منحل‌کردن مجمع جهاني بهاييت بيت عدل را در سال ۱۳۴۲ راه‌اندازي مي‌کند، نه نفر را به جامعه بهاييت معرفي و با طراحي همايشي در انگلستان کاري مي‌کنند که بهايي‌هاي ايران و پاکستان و اين مجموعه به انگلستان بروند، مرحوم امام به اين همايش تاختند که چرا به بهاييت نفري پانصد دلار پول داديد تا اينها در انگلستان عليه شيعه فعاليت کنند. بهاييت سال ۱۳۴۲‌ اعلام موجوديت رسمي کرده‌اند.

رساـ آيا اعضاي بيت‌العدل ايراني هستند؟

اوايل بيشتر ايراني بودند؛ اما در حال حاضر تنها سه نفر ايراني هستند.

رساـ در آمريکاي لاتين هم پايگاه دارند‌؟

بله. آنجا هم پايگاه دارند؛ اما مهم‌ترين پايگاه آنها در شيکا‌گوي آمريکا است و شخصي به نام فرزانه ارباب آنجا را هدايت مي‌کند. تعداد زيادي کرسي علمي سياسي و رسانه و ارتباطات دارد و اشخاص بسيار متنفذي از او حمايت مي‌کنند و انسان خطرناکي است‌.

رساـ در قالب دانشگاه فعاليت دارد؟

بله. اين شخص تا‌کنون چندين دانشگاه در دنيا طراحي کرده است.

رساـ چرا بهاييت تا اين اندازه علاقه‌مند است خبرساز شود؟

اين يکي از کوچک‌ترين خصوصيات سازمان است. ببيند فرض کنيد دويست نفر دانش‌آموز در مدرسه حضور دارند که يک نفر آنها بهايي است. اگر شما جرأت داريد يک دانش‌آموز بهايي را اخراج کنيد؛ حتي اگر مسيحي را اخراج کنيد، اين بازتاب را ندارد.

رساـ اين سيستم خبري را چگونه هدايت مي‌کنند‌؟

محافل، کميته‌بندي شده‌اند؛ يعني هر محفل کار‌کردهاي متعددي دارد، اسم هر کميته هم لجنه است مثلا لجنه نشر امر لجنه تبليغ لجنه مخاصمات ممکن است تا پنجاه لجنه داشته باشند. محفل با توجه به توانايي‌هاي افراد مسؤوليت لجنه‌ها را تقسيم مي‌کند و شما موظف مي‌شويد، گزارش را در محفل ارائه کنيد، همانجا اين مسأله مطرح مي‌شود که فلان دانش‌آموز بهايي را از مدرسه اخراج کرده‌اند، بلافاصله جلسه اضطراري تشکيل مي‌شود و لجنه پيگيري مشکلات احبا و رسانه دور هم مي‌نشينند و مثلاً پانصد نامه مي‌نويسند از بخشدار و امام جمعه گرفته تا مجامع جهاني، به هرکه که لازم بدانند نامه مي‌نويسند که در ايران حقوق بشر رعايت نمي‌شود، ناگهان يک موضوع کوچک تبديل به يک موضوع بسيار حياتي رسانه‌اي مي‌شود.

رساـ چه چيزي سبب مي‌شود بهاييت انگيزه تشکيل چنين ساختاري را داشته باشد؟

آنها افراد را به خوبي تربيت مي‌کنند شما براي اين که بتوانيد کسي را بهايي کنيد، بايد ذهن او را شست‌وشو بدهيد؛ حتي دانش‌آموز‌‌هايي ممکن است، صلاحيت دريافت کد شناسايي بهايي را پيدا نکنند. بچه‌ها از دوسالگي زير پوشش برنامه‌هاي تربيت قرار مي‌گيرد. ما بخش کوچکي از وقت‌مان را صرف تربيت فرزندان‌مان مي‌کنيم و بابت آن پولي پرداخت نمي‌کنيم و معلم براي تربيت فرزندمان استخدام نمي‌کنيم؛ اما در بهاييت اين‌گونه نيست. بهاييت اروپايي زندگي مي‌کند و سعي دارد سبک زندگي خود را به موجوديت اروپايي تبديل کند؛ البته اين را هم عرض‌کنم در جريان ماسون مهم‌ترين مشکل بين‌المللي در حال حاضر شيعه است.

رساـ پس بهاييت براي مظلوم‌نمايي هم که شده، علاقه دارد از برخي فعاليت‌هاي اجتماعي محروم باشد؟

بهاييت به پيروان خود مي‌گويد؛ نمي‌گذارند دبيرستان يا دانشگاه برويد نگذارند خواسته قلبي ما همين است. اصالاً شما پس از اخراج علاقه‌مند هستيد در کدام دانشگاه درس بخوانيد و در نهايت يک ويزاي بين‌المللي به پيروان خود مي‌دهند که حتي در برخي از کشورها شما را تفتيش هم نکنند، شما با همين ويزا به ژاپن برويد از همانجا ويزاي شما را براي کانادا مهر مي‌کنند، نيازي هم براي رفتن به سفارت نداريد. بنابراين بهاييت موجودي است که مردم ايرا ن بايد سال‌ها تلاش کند تا به تشکيلات آن پي‌ببرند.

رساـ آيا تا حالا فکري هم براي برخورد با اين تشکيلات شده است؟

ما در بهاييت يک محتواي ائيدولوژيک آشفته‌ داريم که بهايي تصور مي‌کند؛ دين مدرن دور معاصر است، ديني که منطبق با نيازهاي بشر امروزي است اين محتوا بايد در تشکيلات بيايد که بيت‌‌العدل باشد‌. ما يک ميرزاحسين علي نوري داريم که پيامبر است، کتاب اقدس وحي آسماني است، بعد از آن با عباس افندي، امام اول طرفيم، بعد هم که پسر‌دار نشد، برادر خودش را هم کشت؛ از اين‌رو براي اين که جريان امر ادامه پيدا کند، بايد فکري مي‌کردند.

اين‌ها بلافاصله بيت العدل را تشکيل دادند و بعد وظايف بيت‌العدل را دستور و چهارچوب مشخص کردند که وظيفه بيت‌العدل پاسداري از نصوص بهاييت‌، صيانت از خود بهاييت و بيش ازده مسؤوليت که تعريف کردند‌. اين دستورات بيت‌العدل به صورت کوچک‌تر تبيين مي‌شود، دستورات اين جايگاه، جايگاه شريعت است، اين دستورات به محفل ملي ايران و ساير محافل که حدود دويست محفل مي‌شود، بخش‌نامه مي‌شود. در اين دستورا‌لعمل آمده است که يک بهايي ايراني به مرحله‌‌اي از امر رسيده است که بايد بهاييت خود را اظهار کند معناي اين دستورچيست؟ معناي اين دستور اين است که هر بهايي که تا ديروز بهاييت خود را اظهار نمي‌کرد از امروز به بعد بايد بهاييت خود را در همه اماکن عمومي رسماً اظهار کند‌.

رساـ چرا؟

براي بازخورد اين مسأله در جامعه‌، حالا که ما مي‌خواهيم کاري را انجام دهيم، اول بدانيم در جامعه چگونه انعکاس دارد، بعد از آن هم بيانيه ۲۰۰۳ بهايي صادر مي‌شود که الان وضعيت ايران در شرايطي قرار دارد که زمان آن فرارسيده که شما جريان اپوزوسيون موضعگيري خودتان را اعلام کنيد اينجا دو حالت دارد يا مردم دست به يقه مي‌شوند و بهايت را خفه مي‌کنند يا بي تفاوت از اين قضيه رد مي‌شوند. در هردو صورت اين جريان بهره‌برداري خودش را مي‌کند.

رساـ آيا اين جريان اهداف سياسي را هم دنبال مي‌کند؟

به ظاهر مداخله در امور سياسي در بهاييت حرام است، عباس افندي مي‌گويد، اگر مي‌خواهيد، بهايي‌بودن انسان‌ها را مقايسه کنيد ببينيد تا چه اندازه از سياست فاصله دارند؛ چون خلوص بهايي بودن يک بهايي در اين است که در مسائل سياسي دخالت نکند؛ اما جريان بهاييت ذاتاً يک جريان سياسي است و نمي‌توان اين دو را از يکديگر جدا کرد.

رساـ نهايت هدفي که بهاييت براي خود تصور کرده است، چه هدفي است؟

بهايي مي‌گويد؛ من قائم مقام امام زمان هستم و ما بايد به حکومت جهاني برسيم. بهايي مي‌گويد؛ ما شيعه واقعي هستيم و امام زمان مي‌آيد تا عدل را در جهان گسترش دهد و در دنياي مدرن ديگر بحث از شمشير و اسب و شتر نيست، دنياي مدرن دنياي طرح و برنامه است، امام زمان در سابق براي اصلاح امر بايد شمشير بر مي‌داشت و مي‌جنگيد؛ اما امام زمان دوره مدرن آمده است. بهايي خودش را شيعه در حا‌ل تکامل مي‌داند و هر کس را هم که در اين مسير کشته شود، شهيد مي‌پندارد تا اين که در نهايت حکومت مطلق بهايي را برعالم حاکم کند.

رساـ با تشکر از جناب‌عالي که در اين گفت‌وگو شرکت کرده‌ايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]