[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری میزان

[تاریخ:] ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵

 

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، سعدالله زارعی طی یادداشتی نوشت: بهائیان در ایران هر تعداد هم که باشند، آن‌قدر نیستند که معرف گروه بزرگی از جامعه ایران باشند تا به کار روز رای گیری بیایند.

این در حالی است که شیعیان که اکثریت قاطع جامعه ایران را تشکیل می‌دهند، همگرایی با بهائیان که همه مراجع و رهبران شیعه آنان را فرقه‌ای ضاله و در نتیجه کافر و نجس به حساب می‌آورند را نمی‌پسندند و به فائزه و جریانی که او در آن جریان تعریف می‌شود، بدبین می‌شوند.

از همین‌جا می‌توان حدس زد که جریان خارجی از این جریان داخلی، هنجارشکنی بیشتر به خصوص در حوزه فرهنگی را طلب کرده و آزادی بیشتر بهائیان و رسمیت پیدا کردن فعالیت آنان به عنوان شاخص بهبود فضای فرهنگی را تحمیل کرده است.

در اینجا طبعاً منظور اصلی غرب آزادی عمل بهائیان در ایران نیست چرا که از یک سو این‌ها یعنی بهائیان در حال حاضر آنچنان منشاء اثر نیستند تا آزادی عمل آنان گره‌ای از غرب را در ارتباط با جامعه ایران باز کند و از سوی دیگر غرب می‌داند به فرض که در سطوح رسمی فضا برای فعالیت بیشتر و آزادانه‌تر بهائیان باز شود، مشکل بهائیان در سطوح اجتماعی به دلیل هنجارهای حاکم شیعی باقی می‌ماند و در عمل انفتاحی در فعالیت بهائیان در ایران روی نمی‌دهد.

بنابراین به نظر می‌آید که هدف غرب در اصل منفعل کردن سیستم رسمی ایران در برابر هنجارهای غرب است که در این بین آزادی عمل بیشتر بهائیان در ایران مقدمه تحمیل‌های بعدی است که از حساسیت کمتری به نسبت تحمیل بهائیان برخوردار هستند. وقتی سد شکسته شود هر اتفاقی طبیعی جلوه می‌کند و حساسیت را از بین می‌برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]