[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری مهر

[تاریخ:] ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

 

به بهانه سالگرد شهید محراب

شهید مدنی نماد اخلاص/ شخصیتی که حرکات انقلابی همدان را منسجم کرد

همدان- شهید سید اسدالله مدنی شخصیتی که از وی به عنوان نماد معنویت و اخلاص یاد می شود در تبعید به همدان به مقتدای مردم این شهر در به پیروزی رساندن انقلاب تبدیل شد که همواره در یاد مردم می ماند....

شهید مدنی در اولین فعالیت‌های خود به ستیز با بهائیت به‌عنوان ابزار تفرقه و انحراف در منطقة آذرشهر پرداخت

شهید آیت‌الله مدنی  مبارزه سیاسی و اجتماعی خود را از دوران تحصیل در شهر قم آغاز کرد و در اولین فعالیت‌های خود به ستیز با بهائیت به‌عنوان ابزار تفرقه و انحراف در منطقة آذرشهر پرداخت.

وی با سخنرانی های روشنگرانه مردم را علیه طرفداران و تبلیغ‌کنندگان مرام بهائیت بسیج کرد و سرانجام شهر مذهبی آذرشهر را از لوث این فرقة استعماری پاک کرد که در این هنگام، حوادث پیش آمده از طرف شهربانی وقت پیگیری شد و شهید مدنی به عنوان تنها عامل تحریکات ضد بهایی شناخته شد و در نتیجه او را به همدان تبعید کردند.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]