[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری مهر

[تاریخ:] ۲ اسفند ۱۳۸۸

[شماره:] ۱۰۳۷۸۵۸

 

گفتمانهای دینی سد محکمی برابر تبلیغات فرقه های نوظهور است بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، آموزشی وپژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان توسعه و ترویج برگزاری گفتمانهای دینی را سد محکمی در برابر تبلیغات فرقه های نوظهور دانست.

علی اکبرانصاری راد در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس ضمن اشاره به اینکه در استان هرمزگان یکسری فرقه ها تحت عنوان بهائی و بهائی گری بعضا تحرکاتی انجام می دهند که عینی نیست، گفت: در استان همزگان نسبت به سایر استانها پدیده فرقه های نوظهور کم رنگتر است.

وی افزود: در روستاهای شهرستان رودان بحث صوفی گری و دراویش نسبت به سایرشهرستانها بیشتر است و پاسداری از ارزشهای دینی و اسلامی و حریم اهل بیت و تبلیغ اسلام و مکتب تشیع آن چیزی است که از سازمان تبلیغات اسلامی بر می آید.

وی از جمله عملکرد های سازمان تبلیغات اسلامی استان جهت جلوگیری و پاسخ به شبهات فکری و اعتقادی نسل جوان را برگزاری ۲۰ جلسه گفتمان های دینی و اعزام اساتید حوزه ای و دانشگاهی به مساجد و دانشگاه های استان عنوان کرد.

به گفته وی، طرح گفتمانهای دینی و پاسخ به شبهات از مهمترین طرح هایی است که می تواند اذهان جوانان را روشن تر ساخته و سد محکمی در برابر تبلیغات فرقه های نوظهور باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]