[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری فارس

[تاریخ:] ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

امام جمعه موقت شیراز:

تاسیس حزب برادران نقش مهمی در انسجام روحانیت داشت

امام جمعه موقت شیراز گفت: تاسیس حزب برادران توسط آیت‌الله سید نورالدین حسینی الهاشمی نقش مهمی در انسجام روحانیت انقلابی شیراز داشت. ...

وی خاطرنشان کرد: همین موضوع باعث شد که مذهبیون در مبارزات سیاسی علیه فرق انحرافی صوفیه، بابیه و بهائیه از یک اهرم مردمی بسیار بازدارنده برخوردار شوند.

رضوی تصریح کرد: آن زمان روحانیت قوای قهریه در اختیار نداشت و همین ابتکار آیت‌الله هاشمی باعث شد با وجود حمایت شاه از بابیون و بهائیان، در مقابل مردم توفیقی کسب نکنند.

وی بیان کرد: زمانی بهائیان می‌خواستند خانه سید علی محمد را در خیابان شهید آیت‌الله دستغیب امروزین، به عنوان معبد بازسازی کنند و از حکومت مجوز گرفته بودند.

رضوی ابراز داشت: برای سید نورالدین بسیار سنگین بود که در شهری مانند شیراز و با وجود علمای بزرگ این دیار، اینها جرات کنند برای خود معبد بسازند.

وی در ادامه گفت: آیت‌الله سید نورالدین هر چه مکاتبه انجام داد و تماس‌هایی را برای ممانعت از این کار برقرار کرد، موفق نشد بنابراین یک سیاست زیرکانه در پیش گرفت و در راه خدا حتی از آبروی خود مایه گذاشت.

رضوی با بیان این که آن زمان هنوز به مقطعی نرسیده بود که علما به طور علنی از دیدار با شاه سر باز زنند، گفت: با توجه به این موضوع و بنابر همان طرح زیرکانه، ایشان به اطرافیان خود می‌گویند در همان زمان که شاه به شیراز آمده و من با او هستم افرادی با بیل و کلنگ تخریب مرکز بهائیت را آغاز کنند که نزدیکی صوری با شاه باعث ترس حکومتیان از ممانعت شود. ...

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]