[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری فارس

[تاریخ:] ۹ آذر ۱۳۹۳

 

خانه ارزشمند تاریخی یا «حضیره القدس بهائیت» در تهران

 طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر تخریب یکی از بزرگترین خانه‌های موجود در پایتخت منتشر شده که با خواندن این گزارش‌ها، بیش از هر چیز اسطوره سازی رئیس فرقه بهائیت ایران و معرفی ساختمان مرکز بهائیان تهران به چشم می‌خورد.

سایت مشرق نوشت: طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر تخریب یکی از بزرگترین خانه های موجود در پایتخت منتشر شده است و برخی رسانه ها، القابی چون «خانه تاریخی و ارزشمند» در توصیف این ساختمان به کار برده اند. این در حالی است که که با خواندن این گزارش ها، بیش از هر چیز اسطوره سازی رئیس فرقه بهائیت ایران و معرفی ساختمان مرکز بهائیان تهران به چشم می خورد.

در این اخبار و گزارش ها، ضمن تخطئه ساخت بنای جدید در ساختمان مرکز بهائیت ایران که منزل حبیب پاسال (ثابت) در آن قرار دارد، منزل سرکرده فرقه بهائیت در ایران که حلقه اصلی مدیریت و هماهنگی های فرقه ضاله بهائیت به شمار می رفته است "خانه ارزشمند" و "خانه تاریخی" و "میراث ارزشمند کشور " برشمرده شده است!

این در حالی است که صرف ساخته شدن خانه ای در قبل از پیروزی انقلاب، نشانه و مستندی بر تاریخی بودن آن محل محسوب نشده و از سوی دیگر، اطلاق توصیفاتی چون کاخ ورسای ایران تنها بهانه ای برای مهم جلوه دادن این ساختمان به نظر می رسد.

در حالی که بایستی متولیان پاسخگو باشند که چرا تاکنون تصمیمی برای تخریب "حضیره القدس بهائیت" و منزل فردی که اسناد ساواک از وی به عنوان " محور اقتصاد بهائیت در دوران پهلوی" (گزارش اطلاعات داخلی ساواک، با عنوان محافل داخلی مخابره شده از سوی مامور ویژه شماره ۳۰۰ / ۷۱۸ مورخ ۲۵ آذر ۴۲) یاد می شود در تهران انجام نداده اند و دلیل تعلل در از بین بردن نشانه های بارز دست ساز صهیونیزم در رژیم شاهنشاهی چیست؟

البته می توان فرض را بر بی اطلاعی منتشر کنندگان این مطالب نیز گذارد اما تنوع و تعدد این موضوع و حواشی و مدل پرداختن آن این امید را که تلاشی هماهنگ برای دفاع از یک مرکز ضدانقلاب و ضد ایرانی انجام نمی شود کم رنگ و بی اثر می کند.

 برای آشنایی خوانندگانی و منتشر کنندگان مطالب اینچنینی که کمتر با سرکرده بهائیت ایران و بزرگترین کارتل مواد مخدر به روایت ساواک آشنا هستند خلاصه ای از وضعیت وی تقدیم می شود.

 ثابت پاسال کیست؟

حبیب الله ثابت معروف به ثابت پاسال در سال ۱۲۸۳ شمسی در تهران و در خانواده ای که پشت اندر پشت یهودی بودند، متولد شد. پدرش که پارچه فروش بود، به فرقه بهائیت پیوسته بود. وی تحصیلات متوسطه را در مدرسه سن لویی (مدرسهء فرانسویان) گذراند. ثابت پاسال در طوی زمان، به یکی از ثروتمندترین مردان ایران تبدیل شد و گفته می شد دومین فرد ثروتمند، پس از شاه است.

در اسناد و مدارک بسیـاری، ثروتمند شدن ثابت پاسال که پدرش یک یهودی پارچه فروش دوره گرد بود، به بهایی بودنش و حشر و نشر او با مراکز صهیونیستی و بهائیان فعال در دربار محمدرضا پهلوی که کم هم نبودند نسبت داده اند. بعید به نظر می رسد در صورت عدم وابستگی به دربار، بهائیت و محافل صهیونیستی، ثابت پاسال می توانست به چنین ثروت هنگفتی دسترسی یابد.

 خانه ارزشمند تاریخی یا

از فعالیتهای ثابت پاسال در دوره حکومت شاه، تاسیس تلویزیون ایران در سال ۱۳۳۷ شمسی است. در این سال، مجلس شورای ملی با تصویب قانونی، به وی اجازه داد تا تلویزیون ایران را تاسیس کند. ثابت پاسال توانست با سوء استفاده از معافیتهای گمرکی و مالیاتی پیش بینی شده در این قانون، علاوه بر تملک تلویزیون، دارائیهای خود را گسترش دهد.

پرونده این سوء استفاده بعدها توسط سازمانهای نظارتی زمان شاه نیز بررسی گردید لیکن بدلیل نزدیکی او به دربار، بویژه حسب ارتباطات ویژه ء میان او و نخست وزیر وقت، امیر عباس هویدا – که او نیز بهایی بود – این پرونده به دست فراموشی سپرده شد.

خانه ارزشمند تاریخی یا

حبیب الله ثابت پاسال که فراماسون هم بود، با نزدیک شدن به روزهای پیروزی انقلاب اسلامی از ایران گریخت و به آمریکا رفت و در این کشور مدیریت یکی از حضیره های بهائیت را برعهده گرفت. ساواک به نقل از اطافیان در اسناد خود پاسال را پول ورست و شارلاتان معرفی می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]