[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری فارس

[تاریخ:] ۱ اسفند ۱۳۹۵

 

کودتای نظامی بهاییان و بریتانیا در سوم اسفند ۱۲۹۹

با بررسی اسناد وزارت خارجه آمریکا درباره کودتا و همچنین تحلیل‌های موجود در کتب تاریخی به نتیجه می‌رسیم که این کودتا نه تنها یک کودتای ناسیونالیستی نبوده بلکه با طراحی روباه پیر، بریتانیا و همکاری بهاییان شکل گرفته است. ...

در تاریخ آمده است: «ظهر یکی از روزهای گرم تابستان حبیب الله خان رشیدیان مخفیانه از درب پشتی سفارت انگلستان در تهران خارج شد و به سمت نقطه نامعلومی حرکت کرد. او معمولا اخبار و گزارش‌های جدید خود را به مقامات سفارت تسلیم می کرد و مجددا جهت تهیه گزارش و اطلاعات به مراکز مورد نظر آنها سر می‌کشید. مدتی قبل کلنل فریزر از او خواسته بود با حضور در خانه حبیب الله خان عین الملک که از سران بهاییان بود از مسائل و اتفاقاتی که در آنجا رخ می داد برای او گزارش‌هایی تهیه کند. عین الملک فرزند محمدرضای قناد مباشر و کاتب آثار عباس افندی معروف به عبدالبها بود و در زمره اصحاب راز او به حساب می آمد. چیزی از ورود رشیدیان به منزل عین الملک در خیابان کوشک و آغاز صحبت‌های آنها نگذشته بود که پیشخدمت پیغام آورد که فردی به ظاهر هندی خواهان ملاقات با عین الملک است.

با ورود آن فرد، عین الملک او را به رشیدیان معرفی کرد: جناب اردشیر جی از دوستان و همکاران صمیمی ما هستند و به این ترتیب باب آشنایی آن دو با یکدیگر گشوده شد. در یکی از جلسات مشترک این سه تن روزی اردشیر جی از عین الملک خواست که ضمن مشورت با محفل بهاییان، صاحب منصب بلند قامتی را از بین نیروهای قزاق که شیعه اثنی عشری خالص نباشد به او معرفی کند. اردشیرجی مجددا تاکید کرد که آن فرد نباید شیعه اثنی عشری خالص باشد. عین الملک می دانست که در چنین مواردی انگلیسی‌ها دنبال کسی می‌گردند که با او از نزدیک همکاری کنند؛ زیرا معمولا کارکنان سفارت انگلیس و نزدیکان به سیاست آنان از بین غیرمسلمانان و غیرشیعیان انتخاب می‌شدند. عین الملک پس از بررسی و مشورت با محفل بهاییان، قزاقی به نام رضا را مناسب ترین فرد برای معرفی به اردشیر جی یافت. ...

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]