[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری دانشجو

[تاریخ:] ١٨ آبان ١٣٩٣

 

نشست بصیرتی "بهائیت شناسی" در پیام نور گرگان برگزار میپشود

نشست بصیرتی با عنوان "بهائیت شناسی و فراماسونری" صبح فردا در دانشگاه پیام نور گرگان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار "خبرگزاری دانشجو" از گرگان، نشست بصیرتی با موضوع "بهائیت شناسی و فراماسونری" ساعت ١٠ صبح فردا در نمازخانه دانشگاه پیام نور مرکز گرگان برگزار می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]