[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری برنا

[تاریخ:] ۱۶ تیر ۱۴۰۰

 

از نگرانی جمعی از تشدید کرونا تا نگاهی به فرقه ضاله بهائیت در"سرزمین من"

در بخش های دیگر برنامه « سرزمین من» که بررسی و بیان مسائل تاریخی و اجتماعی کشورمان اختصاص دارد به رئیس فرقه ضاله بهائیت و دسیسه های خارجی در تشکیل این فرقه پرداخته می شود.

بنیان گذار فرقه بهائیت یا رهبر بهائیان(حسین‌علی بهاء) در کتاب‌هایش بارها ادعای نبوت کرده و خود را پیامبر خدا خوانده بود .

سابقه بهائیت نشان می دهد اینها ستایشگر و فرمانبر دولتهای استکباری بودند. از تزار روس و امپراطور انگلیس تا رؤسای آمریکا و امروز اسرائیل غاصب همه پشت سر بهائیت بودند که خود نماد ظلم و استکبار بوده و هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]