[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبر آنلاین

[تاریخ:] ۱۳ مرداد ۱۳۸۹

 

رواج فرقه بهائیت در برخی استان ها

فرقه بهائیت فعالیت های خود را در چند استان مرکزی کشور افزایش داده است.

به گزارش جوان آنلاین، فرقه بهاییت اخیرا در برخی استان ها برخی از مبلغین خود را ساکن کرده و به برگزاری کلاس هایی تحت عنوان فعالیت فرهنگی مبادرت کرده اند.

کتابخوانی جمعی، کوهنوردی، اردوهای جمعی و...بخشی ازفعالیت های این فرقه در این استان ها است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]