[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۰

 

٣ جاسوس معدوم آمریکا و صهیونیسم

[عکس] ستار خوشخو

[عکس] سرهنگ یدالله وحدت

[عکس] احسان الله مهدی زاده

 

سرهنگ یدالله وحدت احسان الله مهدی زاده و ستار خوشخو ٣ [سه] جاسوس بین‌المللی آمریکا و عامل صهیونیسم جهانی که بحکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز تیرباران شدند. لازم به یادآوری است که خبر اعدام این جاسوسان در کیهان روز شنبه بچاپ رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]