[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

به حکم دادگاه انقلاب:

۱۶ محکوم تیرباران شدند

صفحه آخر- ستون نهم

سه‌شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۵۹

بیست و ششم رجب ۱۴۰۰- شماره ۱۱۰۱۷

[روزنامه‌:] کیهان

 

 

۱۶ نفر به حکم دادگاه انقلاب مرکز تیرباران شدند

۱۶ محکوم دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه مواد مخدر سحرگاه امروز در زندان اوین و زندان قصر تهران تیرباران شدند. اجساد تیرباران شدگان صبح امروز تحویل اداره پزشکی قانونی شد.

۶- یوسف سبحانی فرزند علی مدیرعامل شرکت زمزم بجرم قتل یک نفر از مبارزان در پانزده خرداد ۴۲ و همکاری با برادران ثابت پاسال و هژبر یزدانی و همکاری مستقیم با ساواک و فرمانداری نظامی و کمک به صهیونیسم.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]