[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۶۵- ۱۶ ربیع‌الاول ۱۴۰۷- ۱۹ نوامبر ۱۹۸۶

[شماره:] ۱۲۸۸۹

 

گزارش نمایند ویژه کمیسیون حقوق بشر در مورد اوضاع حقوق بشر در ایران

نیویورک- خبرنگار کیهان – نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر در مورد اوضاع حقوق بشر در ایران گزارش خود را تقدیم کمیته اجتماعی سازمان ملل کرد.

پروفسور رینالد کلیندل که از ۲۰ جولای سال جاری مسیحی بمنظور مطالعه وضعیت حقوق بشر در ایران برگزیده شده است در گزارش امروز خود در کمیته سوم سازمان ملل گفت که گزارشاتی که در مورد حقوق بشر ایران رسیده حالت اتهامی دارد و از طریق گروههای تبعیدی در خارج از جمله مجاهدین خلق (منافقین)، بهائیان و همچنین انجمن‌های غیر دولتی در اختیار مخبرین قرار داده میشود.

وی افزود که بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران مسأله پیچیده‌ای است و ترجیح داده است که در تهیه این گزارش خود از هرگونه گروه و دسته‌ای به دور باشد لذا چنین مطالعه‌ای باید با حفظ مسائل امنیتی انجام شود و در این مورد چهار اتهام را به دولت ایران تسلیم کرد تا دولت ایران در وقت کافی آن را مطالعه و پاسخ دهد.

این چهار مورد همراه گزارش وی نمیباشد.

پروفسور کلیندل در ادامه گزارش خود گفت که مطالعه حقوق بشر در ایران فراتر از آنست که در گزارش آمده است و به علت محدودیت وقت نتوانسته گزارش جامعی تهیه کند.

وی افزود که گزارش نهائی ایشان از نظر کیفیت و کمیت فرق خواهد داشت و در فوریه سال جاری مسیحی در اختیار کمیسیون حقوق بشر قرار داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]