[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

بجرم ارتباط با بیت العدل ٣ نفر بهائی اعدام شدند

 

صفحه ٢ یکشنبه ٢٣ فروردین ماه ۱۳۶۰ شماره ۹۴ [روزنامه‌:] ایران نیوز

 

 بجرم ارتباط با بیت العدل ٣ بهائی تیرباران شدند

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز مهدی انوری نفتی فرزند مسیح بجرم ارتباط نزدیک با بیت العدل حیفا و سرهنگ وحدت باتهام واهی همکاری با ساواک و کودتاچیان اخیر و دادن کمک نقدی به بیت العدل حیفا و دریافت تقدیر نامه کتبی از این مرکز و ایجاد تفرقه و تشتت بین مسلمانان و عضویت در شورای ملی بهائیان و هدایت الله دهقانی فرزند نصرالله اهل آباده شیراز بجرم ارتباط با سرهنگ وحدت و منحرف کردن افراد ناآگاه بخصوص روستائیان و گرفتن تشویق نامه کتبی از محفل بهائیان به علت تماس با ۲۵۰ نفر از کدخدایان و کلانتران و سران عشایر فارس و ضبط مکالمات تلفنی مقامات دولتی و ارعاب برادران بهائی هدایت شده به اسلام و فعال بودن در محفل بهائیان آباده و جرم‌های دیگر مفسد و محارب باخدا و رسوم و امام زمان به اعدام محکوم و حکم صادره پس از تائید دادگاه عالی قضائی ساعت ۶ بعد از ظهر دیروز به مرحله اجرا درآمد.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]