[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ایران نیوز

[تاریخ:] یکشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۶۲ – ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۳

[شماره:] ۲۱۹

 

 فعالیت کلیه سازمانهای بهائی در ایران ممنوع شد

جمهوری اسلامی  ایران فعالیت کلیه سازمانهای متعلق به بهائیان را در ایران ممنوع اعلام کرد.

مقامات جمهوری اسلامی گفتند که وابسته  بودن به سازمانهای بهائیت در ایران جرم است و کسانیکه به این سازمانها بستگی داشته باشند بعنوان مجرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

رابرت بلوم یک سخنگوی مرکز بهائیان امریکا در شهر ویلمت  ایلی‌نویز اظهار داشت گر چه بهائیان ممکن است هنوز هم بطور انفرادی به انجام فرائض مذهبی خود در ایران ادامه دهند ولی بموجب مقررات جدیدی که از طرف جمهوری اسلامی ایران وضع شده است فعالیت در هر یک از سازمانهای مربوط به بهائیان اعم از سازمان‌های مذهبی، فرهنگی و یا خیریه بعنوان جرم محسوب خواهد شد.

بگفته مقامات بهائی جمهوری اسلامی ایران از سال ١٩٧٩ که انقلاب ایران صورت گرفت جمهوری اسلامی تاکنون حداقل ۱۴۲ تن از اعضای بهائی را در ایران کشته است.

بهائیان از نظر مسلمانان شیعه کافر محسوب میشوند ولی در حالیکه در سالهای اخیر پیروان  این مذهب مانند سایر اقلیت‌های مذهبی ایران با آرامش خاطر در ایران زندگی میکردند جمهوری اسلامی از آغاز روش نسبتاً شدیدی را علیه بهائیان اتخاذ کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]