[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

صفحه ۲۰

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۵- اول رمضان ۱۴۰۶ – ۱۱ مه ۱۹۸۶- شماره ۱۲۷۳۶- تکشماره ۲۰ ریال

 

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و تائید شورای عالی قضایی

۶ قاچاقچی و جاسوس در زاهدان اعدام شدند

 

زاهدان - خبرنگار کیهان:

به‌حکم دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان و به تائید شورای عالی قضایی و دادگاه عالی ۶ نفر قاچاقچی و ضدانقلاب به اعدام محکوم شدند و حکم صادره سحرگاه دیروز (رأس ساعت ۵ صبح شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۵) در مورد آنان به مرحله اجرا درآمد.

اسامی معدومین به این شرح است...

۶- فدرس شبرخ فرزند عطا‌الله بهائی به جرم اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران و جاسوسی و کمک مالی مستقیم به نفع اسرائیل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]