[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خانه مداحان اهل البیت رسول‌الله

[تاریخ:] ۲۱ اسفند ۱۳۹۰

 

بهائیت فراتر از مذهبی دروغین

فرقه ضاله بهائیت یکی از مذاهب دروغین است که در خارج از کشور هم فعالیت هایی انجام می دهد. در این نوشتار که تجربیات دوران دانشجویی نویسنده در خارج از کشور میباشد سعی شده تا ابعادی از فعالیت اعضای این فرقه در خارج از کشور را که شخصا مشاهده و کسب اطلاع نموده جهت آگاه سازی هموطنان وجوانان کشور ارائه گردد.

فرقه مذکور با فرستادن مبلغان خود به اقصی نقاط جهان شبکه ای گسترده را به وجود آورده که با مقاصد مشخصی علیه مسلمانان و ایرانیان مأموریت خود را انجام میدهند.

هدف اصلی این گروه ما هستیم، ما شیعیان و به خصوص ایرانیان شیعه. در جعمها و تبلیغاتی که انجام میدهند در کنار دعوت مردم به گرویدن به اصطلاح دینشان، وجهه بین المللی جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برده و تخریب میکنند و اخیرا هم که گویا تازه متوجه شده اند که عدم استقبال مردم ایران از آنها، نه تنها به خاطر مخالفت جمهوری اسلامی بوده، بلکه خود مردم هم علاقه ای به آنها نداشته و آنها را طرد می نمایند؛ مردم ایران را هم هدف تبلیغات مسموم خود قرارداده اند.

در اینجا، این سوال مطرح میگردد که اگر واقعا تنها هدف آنها دعوت به فرقه بهائیت است، به چه علت در همه جا بر علیه مسلمانان، شیعیان، جمهوری اسلامی و حتی احکام و شرائع اسلام فعالیت و تبلیغات می کنند؟!! پس واضح و مبرهن است که سوء نیتی در پس این فرقه جریان دارد که در پوشش معرفی و دعوت فرقه نامشروعشان، دین و اعتقادات مردم ایران را هدف قرار داده اند.

بهائیان از حمایتهای مختلف، کشورهای معاند برخوردار میباشند که مشهودترین آنها موارد ذیل میباشد:

الفحضور در تمامی جلسات و همایشهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با پشتوانه سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک اسرائیل و آمریکا. در تمامی برنامه های محلی اسامی این افراد در اختیار برگذار کنندگان قرار میگرد تا با حضور همیشگی خود هم نسبت به مسائل آگاه گردیده و هم در این گونه گردهمایی ها میتوانند با افراد بیشتری آشنا گردند.

بحمایت از بهائیان از طرق دیپلماتیک، بدین صورت میباشد که در صورت بروز مشکل یا هرگونه مسأله ای در کشور محل مأموریت، سفارتخانه های ایالات متحده و اسرائیل به مانند اتباع کشور خود از آنها حمایت میکنند. پس در اینجا مشخص میشود یکی از اهداف ازدواج با اتباع ایالات متحده، مورد حمایت دیپلماتیک قرار گرفتن است.

جپشتیبانی مالی، مبلغان بهایی دارای حقوق دائمی برای یک زندگی مرفه بوده و تمامی هزینه های مأموریت و سفر آنها به طور کامل پرداخت میگردد. علاوه بر اینها مبالغ پرداختی به افراد جهت همکاری و جذب نیز باید در نظر گرفت. مبلغان در صورت جذب افراد جدید، در برابر هر عضو جدید با توجه به کشور محل مأموریت مبلغی بین هزار تا دو هزار دلار آمریکا به عنوان پاداش دریافت می کنند.

از دیگر موارد حایز اهمیت تسلط به زبان فارسی بهائیان غیر ایرانی در خارج از کشور بوده. این افراد که اکثریت قریب به اتفاقشان دارای تابعیت آمریکایی میباشند، سالها تحت آموزش زبان فارسی قرار گرفته تا در اجرای مأموریتشان بتوانند با ایرانیان ارتباط بر قرار کنند، که این نیز از مواردی میباشد که جای تأمل دارد. و ما در اینجا به این یقین میرسیم که پس مخاطب اصلی آنها، من ایرانی فارسی زبان میباشد!!!

بهائیانی که برای مأموریت به کشورهای مختلف اعزام میشوند، بخصوص کشورها و شهر های دانشگاهی، در پوشش اساتید و مدرسین دانشگاه فعالیت خود را ادامه میدهند که این روش برای هدف آنها مزایایی دارد.

به حقیقت چه مزوران خبره و چیره دستی میباشند ایادی این فرقه که با مظلوم نمایی و عوام فریبی سعی میکنند ذهن ها را تحت تأثیر خود قرار داده و از این طریق از ایران و ایرانی چهره ای زشت ترسیم نمایند.

بر جوانان لازم است که نسبت به نیرنگ و فریب های اعتقادی و عقیدتی آگاه بوده و ، از دام اینگونه فرق دنیوی رهایی یابند و نسبت به شگردها و روشهای اغفال و نفوذ این گروه آگاهی کامل داشته یا به عبارتی بصیرت داشته باشند تا در صورت مواجهه، بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]