[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

"پاسا"

سپاه پاسداران

انقلاب اسلامی فارس

 

شماره -----

تاریخ ۶ اردیبهشت ١٣۵۸

پیوست

 

بسمه تعالی

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد منزل معروف به سید باب در شیراز بنا به حفظ و جلوگیری از اخلال اجتمائی به‌فوریت

تحت نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز گردیده است.

 

[ناخوانا] تاریخ نظارت ۶ اردیبهشت ١٣۵۸ می‌باشد

 

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]