[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت دارائی

 

بنگاه راه‌آهن دولتی ایران

 

شماره ۶۸۰ – ١٢ بهمن ۳۶ محرمانه

طبق بند ۴ از ماده ٢ قانون استخدام کشوری اصولاً استخدام کسانیکه معروف بفساد عقیده میباشند مجوزی نداشته و چنانچه بدون توجه بماده مزبور استخدام شده باشند میبایستی بخدمت آنان با توجه بخشنامه ۷۶۸۲ و – ۲۴ تیر ۳۶ نخست‌وزیری خاتمه داده شود که به همین نحو در وزارت دارائی عمل گردیده

چنانچه کارمندان مذکور کتباً انصراف خود را از بهائی بودن تصدیق و اعتراف نمایند اشتغال بکار آنها بلامانع در غیر اینصورت میبایستی طبق قانون و بخشنامه مزبور بخدمت آنان خاتمه داده شود.

رئیس اداره کارگزینی کل محمد عبادی

رونوشت اداره کل بازنشستگی

محرمانه - ۱۹۷ – ۱۹ بهمن ۳۶ ثبت شد

 

رونوشت مطابق اصل است رئیس کارگزینی کل راه‌آهن جنوب

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]